Slik så det ut da arbeidere fra Infratek tok i bruk en gravemaskin som lift i Oslo sentrum.


Her bruker de gravemaskinen som lift

- Svært alvorlig, sier entreprenøren Infratek.

Da Byggeindustrien passerte anleggsplassen like ved hotellet Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo i slutten av forrige uke, tok Infrateks arbeidere i bruk en stor gravemaskin som lift for å få utført arbeid i 2-3 meters høyde. 

- Her har det forekommet brudd på våre HMS-retningslinjer, skriver kommunikasjonssjef Espen Mathisen i Infratek til Byggeindustrien.

- Generelt har Infratek de siste årene strammet grepet rundt uakseptable risikoforhold, og vi ser svært alvorlig på denne hendelsen, legger han til. 

Kalt inn til ledelsen

Mathisen opplyser at de involverte umiddelbart blir kalt inn til et møte med HSEQ-leder og konsernsjefen i selskapet.

- Formålet med møte er at involvert personell forklarer omstendighetene som er avdekket (løft av person med gravemaskin som ikke har sikring og manglende verneutstyr på tilstedeværende personell).

- Så snart de bakenforliggende årsakene er funnet, vil tiltak iverksettes for å hindre gjentagelse. Hendelsen vil deretter bli formidlet internt til alle avdelinger i hele Norden for erfaringsoverføring, noe som Infratek har positiv erfaring med, skriver Mathisen.

Kabelgraving

Infratek utfører et kabelgravingsoppdrag for Hafslund Nett.

Byggeindustrien har de siste ukene hatt flere saker på uakseptable  HMS-forhold på bygg- og anleggsplasser.

Tidligere denne måneden skrev vi om arbeidere som jobbet usikert på en bru over Ring 3 mens Oslo-trafikken suste forbi under dem. Dagen før hadde Byggeindustrien en sak om et byggeprosjekt i Oslo der avfallssekker delvis hang utenfor taket mens arbeiderne jobbet under.

Har du tips om kritikkverdige HMS-forhold på norske bygg- og anleggsplasser? Send oss en mail!