Kraftutbyggingen i Rosten i Gudbrandsdalen vil koste rundt 900 millioner kroner (foto: Oppland Energi).

Her blir det kraftutbygging til 900 millioner

Kraftutbyggingen i Rosten i Gudbrandsdalen starter i løpet av høsten.

─ Vi har kommet i mål med et positivt vedtak. Eksakt dato for byggestart er ikke fastsatt, men det blir i løpet av høsten, sier daglig leder Egil Skøien i Oppland Energi til gd.no.

Rosten kraftverk blir et elvekraftverk med et lite magasin. Inntaksdammen ligger delvis i Sel og delvis i Dovre kommune. Utløpet fra kraftstasjonen vil komme nede ved elvekanten til Gudbrandsdalslågen cirka 10 kilometer nord for Otta. Det nye kraftverket vil utnytte et fall på 103 meter og skal produsere 192 GWh fornybar energi i året.

Hovedentreprisen i prosjektet innbefatter blant annet nærmere seks kilometer tunnel og bygging av en inntaksdam som blir 20 meter høy og opp til 90 meter bred (illustrasjon: Oppland Energi).

Prosjektet deles opp i en rekke entrepriser, men får en stor byggentreprise som innebærer bygging av en dam som blir 20 meter høy og som på det bredeste blir cirka 90 meter. I tillegg skal det sprenges nærmere seks kilometer med tunnel for tilløp, avløp og adkomst. Totalt skal det tas ut 280.000 m3 fastmasse.

Oppland Energi vil ha et eierforhold på 72 prosent i utbyggingen. Resterende på 28 prosent tilfaller Eidefoss. Sel kommune har tidligere sagt nei til utbyggingen i kommunestyret fordi de mener de får for lite økonomisk gevinst. Dette skal de nå forhandle med Eidefoss om, melder gd.no.

─ Vi har innhentet priser tilsvarende cirka 95 prosent av kostnadene og regner med at vi har inngått hovedkontraktene innenfor bygg, maskin og elektro i løpet av inneværende måned, kommenterer Skøien til Byggeindustrien.

Utbyggingen vil ifølge gd.no koste rundt 900 millioner kroner. Det betyr at byggekostnadene har økt dramatisk siden første kalkulering i 2007. Da lå de på 5-600 millioner. Utbyggingen skal etter planen være ferdig i 2018.