Ill. LINK ArkitekterProsjektsjef Kjell Ulriksen, HENT (t.v.) og Dag Bøhler, prosjektdirektør i Sykehusbygg. Foto: HENTNytt Sykehus Drammen (NSD) og HENT signerer første entreprise for det nye sykehuset i Drammen F.v. Øyvind Ludviksen – prosjektsjef prosjektstøtte NSD, Tore Bryhni – områdeleder NSD, Arnstein Hodne –prosjektsjef NSD, Øystein Aas – prosjektleder NSD, Dag Bøhler - prosjektdirektør Sykehusbygg, Kjell Ulriksen, prosjektsjef HENT, Simen Fjellaker, prosjektingeniør HENT. På skjerm og deltakende via Teams: Bahadir Sert, prosjektleder KI HENT, Åshild Hilmo Rønning, prosjektingeniør HENT. Foto: HENT

HENT tildelt råbyggsentreprise ved Drammen Sykehus

HENT er tildelt Råbyggsentreprise del 1 ved Drammen Sykehus. Kontrakten har en vedi på rundt 300 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

På Brakerøya i Drammen, tett ved Drammensfjorden og utløpet av Drammenselva, vil det bli byggeaktivitet i mange år framover. I regi av Helse Sør-Øst RHF skal det bygges nytt sykehus i erstatning for Drammen og Blakstad sykehus. Totalprosjektet er delt opp i en rekke ulike entrepriser. Først ut er råbygget for halve behandlingsbygget, poliklinikk 1 og halve sengebygget med tilhørende fundamentering. Entreprisen skal delvis utføres på en ferdig utført plasstøpt kjeller, og delvis på terreng utenfor kjelleren.

- Kontrakten har fått benevningen Entreprise 2301, og det var denne kontrakten Helse Sør-Øst RHF og HENT underskrev 8. oktober. Prosjektet er en hovedentreprise, har en kontraktsverdi på 300 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, og vil i hovedsak utgjøres av arbeider knyttet til spunt, pel og betongkonstruksjoner.

- Det var tøff konkurranse, men HENT ble til slutt den foretrukne partner spesielt på bakgrunn av sin oppgaveforståelse. Dette er en viktig milepæl for det nye sykehuset i Drammen, og vi ser fram til et tett, godt og konstruktivt samarbeid med HENTsier prosjektdirektør i prosjektorganisasjonen Dag Bøhler i en pressemelding.

Sebastian Nordahl, direktør for prosjektgjennomføring i HENT er svært godt fornøyd med å stå igjen som vinneren av denne konkurransen.

- Nå skal vi inn i en kort samspillsfase der vi sammen ytterligere skal optimalisere og videreutvikle foreslåtte løsninger, herunder finne en god gjennomføringsmodell. Oppstart på byggeplass vil være februar 2021, sier Nordahl i meldingen.