Hent skal bygge Skansekaia for 500 millioner

Hent skal rive eksisterende havneterminal og føre opp tre bygg med sammenhengende parkeringskjeller for Skansekaia Utbygging AS. Kontraktsverdien er på rundt 500 millioner kroner.

Byggeplassen ligger ved hurtigrutekaia i byen og eksisterende havneterminalen skal først rives før det skal føres opp tre nye bygg med sammenhengende parkeringskjeller i underetasjen.

Bygg A, B og C inneholder i hovedsak kontorer med tilhørende bifunksjoner. Bygg B skal blant annet romme passasjerrom for Hurtigruten, bygg C skal i første etasje være ny havneterminal og under bygget vil det anlegges en ny parkeringskjeller som skal betjene leietakere i bygget.

- HENT ser fram til å delta i videreutviklingen og byggingen av en så markant del av Ålesund by. Prosjektet vil kreve god planlegging og en solid gjennomføring – noe vi skal sørge for, sier markeds- og utviklingsdirektør i HENT AS, Knut Alstad.

- Vi vil starte bygging i januar – men planleggingsprosessen er allerede godt i gang, understreker avdelingsleder for HENT i Møre og Romsdal, Terje Melseth

Prosjektet omfatter også opparbeidelse av gater og parkanlegg i forbindelse med byggene. Utbyggingen er på til sammen 21.000 kvm bygningsmasse og vil representere en fornyet og spennende sjøfront til Ålesund by.

Oppstart blir januar 2014 og kontraktssummen ligger på om lag NOK 500mill. eks. mva.

Ferdigstillelse er planlagt tidlig i 2016.

- Det har vært et mål å aktiviserer gateplanet i størst mulig grad. Etablering av 450-500kontorarbeidsplasser vil danne grunnlag for ny virksomhet i jugendbebyggelsen. Det vil bli mer attraktivt å gjøre investeringer i den eksisterende bygningsmassen og bidra til å øke aktiviteten i Skansen. Bydelen vil få et sårt tiltrengt løft etter å ha opplevd stagnasjon gjennom to tiår etter at ferjetrafikken forsvant, skriver arkitektene Slyngstad Aamlid Arkitekter i sin rammesøknad til Ålesund kommune.