Ill. Arkitema Architects AS

HENT sikret seg gigantkontrakt med Nye Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Nye UNN) og HENT AS har inngått samspillsavtale i forbindelse med utvikling av Nye UNN Narvik. Det nye sykehuset skal erstatte det gamle sykehuset i Narvik, og samle tilbudet innen fysisk helse, psykisk helse og rusbehandling.

Det var god stemning i forbindelse med kontraktsinngåelsen. T.v: Tor-Arne Hanssen, Utbyggingsleder i UNN, t.h: Arnt Skogan, nestleder i avd. Kalkulasjon og Innkjøp hos HENT AS. Foto: Kommunikasjonsavdelingen til UNN HF

Prosjektet omhandler alle arbeider fra og med råbygg til ferdig innvendig. Grunnarbeider, samt etablering av ny adkomst til området gjennom tunell ble påstartet høsten 2018.

Kontrakten er delt inn i en forprosjektfase og en gjennomføringsfase, hvor gjennomføringsfasen ligger som opsjon etter utført forprosjekt. Totalt omfang vil bli rundt 27.800 m2 BTA, med en kontraktramme på cirka 1,1 milliarder kroner.

- Vi er glad for at prosjektet nå går inn i en ny fase med etablering av forprosjektet. Vi er godt i gang med organisasjonsutviklingen for Nye UNN Narvik, og er rigget for det videre arbeidet. Vi har mange engasjerte medarbeidere og brukere som vil bidra med å etablere et nytt integrert sykehus, sier driftssjef Gry Andersen ved UNN Narvik.

- Vi takker for tilliten fra UNN HF og gleder oss til å ta fatt på neste trinn av utviklingen av Nye UNN Narvik. Det blir et spennende og hektisk løp fra påske og ut året, og at vi kommer i mål med forprosjektet innenfor rammeverk. Vi vil i denne fasen, i samarbeid med byggherre og brukere, optimalisere planene. Vi ser frem til et godt og givende samarbeid med byggherre og brukere, oppsummerer nestleder for kalkulasjon og innkjøpsavdelingen Arnt Skogan hos HENT AS