Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/ AART Architects

HENT bygger Vestmyra skole i Fauske

Fauske kommune har inngått kontrakt med entreprenørselskapet HENT AS om bygging og rehabilitering av Vestmyra barne- og ungdomsskole.

Nybygget er på ca 8.000 kvm og i tillegg skal det rehabiliteres ca 1500 kvm av eksisterende bygg. I tillegg skal det bygges idrettshall på skolens område. Kontrakten har en verdi på 330 millioner kroner.

Tomtearealet er på totalt 43 mål. Utforming og opparbeidelse av utomhusanlegget er tillagt stor vekt. I tillegg til å skulle fungere som et funksjonelt og godt uteområde til bruk for skolens elever, er det en målsetning at uteområdet skal fungere som et samlende utendørs nærmiljøanlegg og en variert og tilrettelagt aktivitetspark for hele kommunen.

Arkitekt er Nordic Office of Architecture og AART Architects fra Danmark. HENT har gjennomført flere store skoleprosjekter i samarbeid med Nordic og AART i de senere årene. "Vi er veldig fornøyd med dette samarbeidet. Vi opplever vi har funnet en samarbeidsform som forsterker vår kreativitet og gjennomføringsevne" sier Ole-Finn Håndlykken, avdelingssjef for Marked og Utvikling i HENT AS

Sweco Norge er prosjekterende for tekniske anlegg, brann og akustikk og landskapsarkitektur. Norconsult har ansvar for byggeteknisk prosjektering.

Arkitekten har lagt vekt på å skape et lyst og stimulerende læringsmiljø hvor skolens ulike fløyer samles i en sentral samlingsarena og ut mot en grønn aktivitetspark. Fasadene i tre er tatt opp fra den norske trehustradisjonen.

Byggestart vil være desember 2014 med overlevering av bygget i juni 2016 og utomhus i august 2017.

- Vi har de siste årene hatt flere gode prosjekter i Nordland fylke. Vestmyra skole er et stort prosjekt for oss i et viktig marked. Vi ser frem til et godt samarbeid med Fauske kommune og gleder oss til å overlevere et fremtidsrettet og funksjonelt skolebygg sommeren 2016, sier Ole-Finn Håndlykken.