Fra kontraktsigneringen; Jarle Kvalvik (t.v.) (direktør Etat for utbygging) og Simon Stevnebø, avdelingsleder HENT Bergen.

HENT bygger Råstølen sykehjem

HENT AS har inngått totalentreprisekontrakt med Bergen kommune Etat for utbygging på oppføring av Råstølen sykehjem på Råstøl i Ytrebygda bydel. 

Sykehjemmet vil ha 90 beboerrom som er organisert med en felles midtfløy som inneholder funksjoner som kantine, personale, kontor og fellesrom. Totalt vil det bygges ca. 9.500 kvadratmeter sykehjem samt 2.400 kvadratmeter parkering, atriumshager og takterrasse. Kontraktssummen er på 188 millioner kroner (eks. mva.).

Asplan Viak er arkitekt og har utviklet tegningsgrunnlaget for prosjektet.

Sykehjemmet har to innvendige hager med glassoverbygg, som vil bli møblert som vinterhage, dette vil medføre ekstra lys og trivsel for beboerne både i sommer og vinterhalvåret. Felles takterrasse i tredje etasje bidrar også til at beboerne får nyte det fine Bergensværet. Det er lagt opp til et flott og godt oppbygget utomhusareal rundt sykehjemmet, der bevaring av eksisterende trær og opparbeidelse av felles områder står sentralt. Sykehjemmet skal bygges som passivhus.

Prosjekteringen er nå i gang og prosjektet skal utføres med trimmet gjennomføring. Sykehjemmet overleveres i desember 2018.

- Råstølen er et spennende og viktig prosjekt for HENT i Bergen. Vi setter pris på at vi blir vist tillit av Bergen kommune og ser fram til samarbeidet frem til overlevering av et flott sykehjem, kommenterer avdelingsleder Bergen Simon Stevnebø.

Ill. Asplan Viak