Jan Fredrik Gulseth (t.v) og Lisbet Elvaker (t.h) i Undervisningsbygg sammen med Kaj Jacobsen i HENT. Foto: Undervisningsbygg

HENT bygger nytt tilbygg på Toppåsen skole

Det var torsdag kontraktsignering mellom Undervisningsbygg og HENT AS om nytt tilbygg på 45 millioner kroner på Toppåsen skole i Oslo.

Toppåsen skole er en to-parallells barneskole som ligger på åsen mellom Holmlia og Prinsdal i bydel Søndre Nordstrand.

Kontrakten omfatter oppføring av undervisnings- og arbeidsbygning, som skal erstatte bygningsmasse og funksjoner som ble tapt i brann 14. juni 2017. Lokalene som skal gjenoppbygges er kroppsøving, garderober, lærerarbeidsplasser samt tilknyttede støttearealer. I tillegg skal det etableres nye undervisningslokaler for mottaksklasser og naturfag. Bygget skal oppføres som et tilbygg til eksisterende administrasjonsbygg med tilnærmet samme fotavtrykk og plassering som tidligere, men med utvidelse av en ekstra etasje.

Nybygget skal oppføres med totalt tre etasjer med et bruksareal på 1.495 kvadratmeter og et bruttoareal på 1.660 kvadratmeter. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise av HENT.

- Bygget skal oppføres med passivhusstandard, og det stilles krav til at byggeplassen skal være fossilfri, sier prosjektleder i Undervisningsbygg Lisbet Elvaker.

Entreprisekostnaden er på 45,23 millioner kroner.

Illustrasjon av tilbygget på Toppåsen skole. Ill: Kontur AS