Illustrasjon: Vindveggen Arkitekter

HENT bygger Nannestad ungdomsskole

HENT har inngått totalentreprise med Nannestad kommune om tilbygg og rehabilitering av Nannestad ungdomsskole og bygging av ny kulturskole i kommunen.

Tilbygget vil utgjøre 1.516 kvadratmeter og sammen med det eksisterende vil den nye skole bli 7.018 kvadratmeter, og ha en kapasitet på 630 elever, skriver HENT i en pressemelding.

I tillegg skal det bygges ny kulturskole, (tilbygg på kommunehuset) i umiddelbar nærhet av skolen. Arealet her vil være 429 kvadratmeter.

Igangsetting august 2016 og ferdigstillelse 3. kvartal 2017.

Arkitekt er Vindveggen Arkitekter i Lillestrøm, byggherre er Nannestad kommune og prosjekt og byggeledelse for byggherre er Svendby Bygg Consult.