<p>Ill. Nordic</p>Ordfører Lisbeth Hammer Krog og HENTs prosjektleder Mathias Aasland signerer kontrakt. Foto: Bærum kommuneIll. Nordic

HENT bygger demens-landsby for Bærum kommune

Bærum kommune har hentet inspirasjon fra demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland, og for kort tid siden fikk HENT oppdraget i en totalentreprise med å bygge landsbyen. Kommunen har døpt prosjektet Carpe diem demenslandsby

Landsbyen skal ha 158 bo- og behandlingsplasser fordelt på 17 bogrupper over to etasjer, og en avdeling for beboere som får økt behov for stell og pleie.
I hver bogruppe vil det være åtte beboere som deler kjøkken stue og vaskerom. Hver beboer har i tillegg et privat rom med bad. Anlegget skal også ha et fellesbygg med kafé, grendehus, butikk og muligheter for en bar og restaurant.

Samspillsprosjekt
Byggherre og HENT har over de siste seks månedene utviklet prosjektet i en samspillsfase, og 30.mai 2018 kunne ordfører Lisbeth Hammer Krog og HENTs prosjektleder Mathias Aasland underskrive kontrakten som har en kostnadsramme på 413 millioner kroner. Bygningsmassen vil dekke 18.000 kvadratmeter og skal være innflyttingsklar juni 2020.

HENTs prosjektleder Mathias Aasland uttaler at dette er en særdeles spennende utfordring.

- Et framtidsrettet og komplekst prosjekt med høy miljøprofil og som tar mål av seg til å bli en spydspiss med hensyn til framtidas funksjonsbygg av denne type. Det har vært en særdeles god samspillsfase med byggherre som en positiv krevende, innovativ og løsningsorientert driver, og med aktive bidrag fra Nordic og Norconsult fra rådgivermiljøet, og Bærum rørleggerbedrift, Oras, Powertech og Lefdal som våre tekniske underentreprenører. En stor takk til alle,sier Aasland.

Viktig utviklingsprosjekt
Produksjonssjef i HENT Øystein Nordskog trekker frem det faktum at dette representerer noe helt nytt innen helsebygg, hvilket gir prosjektet en ekstra utviklingsdimensjon. 

-Dette vil tilføre både HENT og øvrige samhandlingspartnere ny og viktig erfaringskunnskap, sier han.