Mette Kynne Frandsen ser store muligheter for det nye og utvidede arkitektmiljøet. Foto: Agnethe Schlichtkrull

Henning Larsen arkitekter vil styrke seg i Norge

I desember i fjor ble det kjent at Rambøll kjøpte opp arkitektfirmaet Henning Larsen. Nå skal arkitektselskapet styrke satsingen i Norge.

Henning Larsen og Rambøll har blitt en stor aktør, også i det norske markedet. By- og stedsutvikling er ett av områdene hvor administrerende direktør i Henning Larsen, Mette Kynne Frandsen, ser store muligheter for det nye og utvidede arkitektmiljøet. Både ved å trekke på global kunnskap, men også ved å kunne bringe mer regional kunnskap og designkraft inn i de norske prosjektene.

– Henning Larsen har alltid jobbet med stedstilpasset arkitektur og med utgangspunkt i eksisterende kontekst, det være seg landskapet, byen eller kulturen. Som arkitekter har vi en stor og viktig rolle som mulige sparringspartnere for byutviklere, kommuner og politikere ved at vi kan visualisere prosjekter, og trekke på mange av de erfaringer vi har fra andre land, som eksempelvis Danmark. Det er mange av de samme problemstillingene byer og byutviklere står overfor uavhengig av sted. Her kan vi sammen med Rambøll og i den nye sammensetningen av arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere være en god partner for både offentlige og private utbyggere, sier Mette Kynne Frandsen i en pressemelding.

Hun mener samspillet mellom natur og landskap, byer og kultur er spesielt viktig i Norge.

– Norge vil, som de fleste andre land, rammes stadig hardere av ekstremvær, og hvordan vi planlegger for gode byer og robuste miljøer tilpasset klimaet er viktig. Å skape miljøer hvor folk kan møtes i trygge omgivelser hele året, samtidig som en får oppleve den rike naturen Norge kan by på, er en av våre viktigste oppgaver hvor vi nå ytterligere styrkes med Rambølls kompetanse, forteller Frandsen. Hun er nå i ferd med å finne en person til å lede Henning Larsen arkitekter i Norge, som også blir også en del av Rambølls ledergruppe.