Helseskadelige kjøkkenredskaper avdekket

I en ny undersøkelse har Mattilsynet avdekket at en rekke kjøkkenredskaper av sort plast avgir helseskadelige stoffer.

Mattilsynet har analysert materialet i 35 forskjellige kjøkkenredskaper og funnet at fem av dem avgir for høye verdier av primære aromatiske aminer (PAA). Det er ingen akutt helsefare forbundet med disse stoffene, men de kan være kreftfremkallende og er ikke tillatt i Norge. Mattilsynet oppfordrer nå publikum til å kaste redskapene eller levere dem tilbake til butikken. Ifølge Matportalen.no ble de samme stoffene funnet i plastredskaper på det norske markedet også i perioden 2003-2005. Mattilsynet var da i kontakt med importørene og grossisten, og satt igjen med et inntrykk av at de hadde iverksatt tiltak for å overholde regelverket. Likevel avdekker nå en ny undersøkelse at 5 av 35 produkter ikke overholder regelverkets krav. Denne undersøkelsen viser at vi gjorde lurt i å gjøre flere analyser av kjøkkenredskaper på det norske markedet, sier seniorrådgiver Per Fjeldal i Mattilsynet. Disse kjøkkenredskapene avgir helseskadelige stoffer: * Hull-øse produsert av Typhoon, importør Bo Bedre, kjøpt ved Traktøren. * Stekespade produsert av Master Loyal, importør JAMO Engros, kjøpt ved Dags Marked i Drøbak. * Øse produsert av F&H, importør F&M/Jernia, kjøpt ved Erik Johansen på Ås. * Sleiv produsert av Kitchen Essentials, importør ukjent, kjøpt ved Erik Johansen på Ås. * Suppeøse produsert av Basis, importør ukjent, kjøpt ved Maxbo i Trøgstad. Kilde: Matportalen.no.