Helseministeren purres

Under legionellautbruddet tidligere i vår tok RIF kontakt med helseminister Ansgar Gabrielsen for å be om et møte.

RIF har stilt seg kritisk til departementets handlingsmåte i legionellasaken, og mener ministerne har vært mer opptatt av å vise handlekraft enn å oppnå reelle resultater. Tema for et møte med ministeren vil være kommunenes oppfølgingsansvar i forbindelse med kjøletårn, samt Gabrielsens forslag om å la Veritas overta som kontrollinnstans på Statens vegne. Svarer ikke Noe oppsiktsvekkende har ikke ministeren eller departementet for øvrig svart på henvendelsen, og RIF har derfor henvendt seg til departementet på ny. Selv om legionella-utbruddet er over for denne gang, og smittekilden viste seg ikke å være et kjøletårn, er saken likevel prinsipielt viktig å diskutere i forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser. Skal en statsråd kunne anbefale én enkelt leverandør når det finnes alternativer? Risiko i ventilasjonsanlegg Og selv om utbruddet er over, er det neppe gang siste gang vi får lese ordene legionella og epidemi i samme avisartikkel. En sentral lærdom av utbruddet er at risiko finnes på uventede steder. Neste trussel mot liv og helse kan vise seg å være bakteriell vekst i ventilasjonsanlegg, noe Ida Bryn og Olav Struksnes i firma Erichsen & Horgen har dokumentert i en fersk rapport firmaet har laget i samarbeid med Sintef. RIF ønsker også å drøfte rapportens konklusjoner med helseministeren.