Illustrasjonsfoto.

Hele bransjen står bak nytt kompetansekurs i konflikthåndtering - etterlyser større ekspertbredde

– Det blir stadig mer aktuelt å bruke nøytrale tekniske eksperter for å håndtere uenigheter og konflikter i bygg og anlegg. Vi mener det er behov for et kurs som kan klargjøre hva som egentlig ligger i rollen som ekspert, sier Morten Tveten, leder for Mekling.no.

Morten Tveten, leder for Mekling.no.

Mekling.no, NITO, Tekna, JUS og Standard Norge, står bak et nytt kurs rettet mot eksperter/oppmenn som jobber med konflikthåndtering i bygg- og anlegg. Kurset, som har overskriften «Kompetansebygging for konflikthåndtering» har som hovedmål å tilby eksperter en kurspakke som klargjør rolle, rammer og hensikten med ekspertordningen.

Rettet mot alle som arbeider som ekspert

Det første kurset har plass til 20-25 deltakere, og går av stabelen 19. og 20. oktober på Ingeniørenes Hus i Oslo. Ifølge arrangørene er kurset rettet mot alle som arbeider som ekspert i dag eller som er interessert i ekspertrollen. Ifølge Morten Tveten er planen å arrangere dette kurset årlig, men hvis interessen er stor nok kan det også være aktuelt å kjøre flere kurs i starten.

– Mekling.no har en liste med rundt 115 eksperter, og så langt er det stort sett navn fra denne listen som har meldt seg på kurset. Det er imidlertid viktig å understreke at dette kurset er åpent for alle eksperter som ønsker å utvikle seg og bygge kompetanse på konfliktløsningsområdet, sier Tveten til Byggeindustrien.

Fire hovedtemaer

Mekling.no

Mekling.no er opprettet som et samarbeid mellom Advokatforeningen, de store statlige byggherrene Nye Veier, Statens Vegvesen, Statsbygg og Bane Nor, og foreningene som representerer entprenører og rådgivere (EBA-MEF-NELFO/Arkitektbedriftene/RIF). I tillegg deltar Standard Norge og Universitetene.

Formålet med mekling.no er å informere og markedsføre mekling og annen utenrettslig konflikthåndtering som et raskere og billigere alternativ til domstolsbehandling. Meklng.no tilbyr en rekke meklere og eksperter som har god trening i å håndtere konflikter, har unik fagkompetanse og er sertifiserte for å bli gode konfliktløsere.

Kilde: Mekling.no

Konflikthåndteringskurset er delt opp i fire hovedtemaer som skal gi en oversikt og innsikt i de fire hovedrollene man spiller som ekspert.

– Eksperter bidrar både som tekniske eksperter i konkrete problemstillinger i prosjekter, de bidrar med sin fagekspertise i meklingsoppdrag sammen med jurister, de kan være fagkyndige meddommere i rettsaker, og de kan være deltakere i PRIME og andre konflikthåndteringsteam. Kurset vil se nærmere på alle disse fire områdene, opplyser Tveten.

Avslutter med paneldebatt

Konflikthåndteringskurset legger opp til korte innlegg fra erfarne eksperter/aktører som har arbeidet med konflikthåndtering. Hver av de fire hovedtemaene vil avsluttes med «summegrupper» der meningen er å få belyst egne erfaringer hos deltakerne og få frem spørsmål/uklarheter og diskusjon om temaet. På slutten av dag to blir det også en paneldiskusjon hvor kjente personer fra bransjen skal belyse sterke og svake sider ved ekspertrollen og oppgaven som ekspert. Kurset skal ledes av Anders Beitnes, Stein Fyksen og Morten Tveten.

– Vi har fått med oss et meget godt beite av innledere og vi ser frem mot paneldebatten hvor blant annet Kjell Inge Davik fra Statens Vegvesen, Anders Haukedalen fra NCC og Erik Brannsten i Bane NOR, vil delta for å diskutere brukerperspektivet på ekspertområdet nå og i fremtiden, forteller Tveten.

Vil ha større bredde av eksperter

Han peker på at en stor andel av ekspertene mekling.no har tilgjengelig, er menn over 65 år fra Oslo-området. Tveten fremhever at erfaring og faglig tyngde naturlig nok er viktig for en ekspert, men mekling.no skulle gjerne sett at de hadde en større bredde av eksperter.

– Vi har veldig mange dyktige eksperter i «stallen», men vi skulle gjerne utvidet profilen litt med flere kvinner og en større geografisk spredning. Alle fagområder er heller ikke dekket like godt, blant annet trengs det flere eksperter innen geoteknikk og elektro, sier Tveten.