Hektisk periode på Melkøya

Det store Snøhvit-eventyret går nå mot sin mest hektiske periode. Anleggsarbeidene pågår nå for fullt, og flere kontrakter skal tegnes den nærmeste tiden.

Snøhvitprosjektet er Europas første eksportanlegg for LNG og anlegget skal sørge for utvinning og ilandføring av gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd. Statoil forventer en inntekt på rundt 200 milliarder kroner på prosjektet. Mot slutten av fjoråret ble kostnadsrammen for Statoils Snøhvit-prosjekt i Barentshavet økt med 5,8 milliarder kroner fra 39,5 til totalt 45,3 milliarder svimlende kroner. Dette skal inkludere havbunnsinstallasjoner, rørledning til Melkøya, bygging av LNG-skip samt mottaksanlegg for gass og LNG-fabrikk på øya. I løpet av anleggsfasen vil man samlet ha utført 25 000 til 30 000 årsverk. På det meste vil rundt 1200 menn og kvinner være i sving samtidig. Pågående anleggsarbeid For tiden arbeider AFS-Pihl Group med å sprenge og anbringe 2,5 millioner fm3 fast fjell på Melkøya. Dette tilsvarer rundt 200 000 dumperlass. Sprengningsmassene tas ut som blokkstein og fyllmasser. Blokkstein skal benyttes til utbedring av eksisterende molo, mens fyllmasser skal benyttes på nordvestre del av Melkøya som skal fylles ut og planeres. Hver uke spenger man bort rundt 80 000 fm3. Med lektere dumpes det cirka 30 000 am3 hver uke i forbindelse med oppfylling. Hoveddelen av spregningsvolumet skal være utført innen 1. april 2004. Det blir store tall når man omtaler Snøhvit-prosjektet. I det nevnte sprengningsarbeidet arbeider det hele 522 mann i en treskiftsordning. Man lå her en periode noe bak tidsplanen, men de har nå tatt dette igjen. God tunnelfremdrift Veidekke og Selmer Skanska har hatt en fin fremdrift i byggingen av veitunnelen fra Meland i Hammerfest og Melkøya. Den endelige tunnelen vil bli 2,3 kilometer med et tverrsnitt på cirka 50 m2 og to kjørefelt. Da Byggeindustrien gikk i trykken var det drevet cirka 1082 meter tunnel fra Meland og rundt 670 meter fra Melkøya. Det gjensto da 490 meter. Forventet gjennomslag er i uke 8, og tunnelen skal være helt ferdig 24. november. Rundt 70 mann er involvert i tunnelarbeidet. Kontraktsverdien er på rundt 200 millioner kroner. Hektisk I tiden frem mot sommerferien vil aktiviteten øke jevnt på anlegget, og når sommeren slår til vil nærmere 900 arbeidere være på plass i Hammerfest. - Ut på høsten vil vi ha 1200 mann i arbeid, slik at den mest aktive perioden i prosjektet er fra sommeren og ut 2004, forteller industrikoordinator Halvor Engebretsen i Statoil. Med så mange arbeidere på plass, påvirker dette lokalmiljøet i Hammerfest. Men Engebretsen sier de har en meget god kontakt med kommunen. - I tiden fremover vil også gjennomføre omfattende rekrutteringer, legger Engebretsen til. Trolig vil det ikke være store problemer å få fatt i folk. Det viser seg å være populært å bli en del av prosjektet.