Hei, det er fra Skatteetaten

Hvert eneste år brukes det milliarder av kroner innen kjøp av svarte tjenester innen det private markedet i Norge. Dette taper samfunnet store summer på, useriøse virksomheter får bygge seg opp og forbrukerne kan komme i en vanskelig klemme. Nå går Skatteetaten nye veier for å prøve å veilede og advare forbrukerne.

Det har de senere årene vært kjempet en hard kamp for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten i Norge. Det er satt relativt store ressurser inn på å stoppe kriminelle aktører i å få utvikle seg i den profesjonelle delen av næringen, men man har dessverre bare delvis lyktes. Her har man opprettet samarbeidskonstellasjoner med aktører fra både det offentlige, private og organisasjonene i byggenæringen. Dette arbeidet forsetter selvsagt med uforminsket styrke, også i en tid der koronapandemien får mye oppmerksomhet.

En annen dimensjon innen denne problematikken er bruken av svart arbeid innen privatmarkedet. Dette representerer også et enormt problem, som har eksistert i alle tider. Men selv i dag, med stadig flere kontrollfunksjoner, en mer digitalisert pengestrøm og nå som de aller fleste burde kjenne til utfordringen bruk av svarte tjenester representerer, florerer det av eksempler med bruk jobber ved siden av den offentlige økonomien her hjemme. De aller fleste av oss kjenner noen som har benyttet seg av svart arbeid. For selv om det nå sitter noe lengre inne å åpent fortelle at man kjøper tjenester i det svarte markedet, ser fortsatt veldig mange muligheten i det som kan virke som lettjente penger i forhold til å kjøpe tjenester av en seriøs virksomhet.

Her er det dessverre mange som har erfart å spare seg til fant. Man løper utvilsomt en stor risiko om man velger å handle svart. For det første risikerer man å oppleve at jobben ikke blir utført som planlagt eller avtalt. Noen kan selvsagt være dyktige, men det er også mange som aldri burde vært sluppet løs med arbeidsverktøy. Uten kvittering stiller du svakt når man skal klage på tjenestene som er utført, og det å leie inn andre til å ordne opp kan raskt vise seg å bli veldig dyrt. Man kan også risikere strenge straffer fra det offentlige. Det er selvsagt forbudt å benytte seg av svart arbeid, og myndighetene slår nå stadig strengere ned på denne typen lovbrudd.

Dessuten burde alle tenke gjennom hva den svarte økonomien fører til av tapte inntekter for samfunnet. Den svarte økonomien er omfattende, og gjør at våre felles ressurser havner i hendene på noen som har valgt å ikke bidra i fellesskapet. Med tapte skatteinteker får vi et dårligere helsevesen og utdanningssystem samt at det rammer en rekke offentlige oppgaver – og det må betales inne mer i skatter og avgifter enn vi eller måtte gjort. Det er i tillegg med på å bygge opp rundt en mer alvorlig arbeidslivskriminalitet som kan være med på å finansiere andre kriminelle aktiviteter i samfunnet. Dette er dermed langt mer alvorlig en mange nok i utgangspunktet tror.

Skatteetaten har nå valgt å forsøke å gå nye veier for å veilede folk til å vege riktig. I flere kommuner forsøker man nå en ordning der Skatteetaten ringer opp alle som kjøper bolig eller sender en byggesøknad til kommunen. Man vet at disse er i modus for å kjøpe inn tjenester i hus og hytte. Målet er å informere og veilede så mange som mulig slik at de velger å handle hvitt og ikke benytter seg av svarte tjenester. Forhåpentligvis vil mange med dette kunne vurdere annerledes enn de kanskje ellers ville gjort.

Dette er foreløpig i en forsøksfase utvalgte steder i landet, men om man lyktes kan dette bli en landsdekkende ordning. Forhåpentligvis får man en ønsket effekt av dette tiltaket som vil vise igjen også i praksis. Tiltaket er nå innlemmet i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet for å få ekstra tyngde. Vi håper derfor så mange som mulig tar telefon når Skatteetaten ringer – det kan fort bli en av de viktigste samtalene du tar.