Hege Skinner slutter i NBBL

Styret i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og adm.dir. Hege Skinner har kommet til enighet om at ansettelsesforholdet avsluttes.

Innholdet i jobben har endret seg, og fremtidige utfordringer er annerledes enn de forventninger partene hadde på ansettelsestidspunktet.

Thor Eek er konstituert som adm.dir. med umiddelbar virkning. Thor Eek har vært ansatt i NBBL siden 1991, han er advokat og kommer nå fra stilling som avdelingsdirektør med ansvar for interesse- og organisasjonspolitikk.