Illustrasjonsfoto

Hedalm har solgt boligvirksomheten

Hedalm AS har med virkning fra 1. september 2014 solgt virksomhetsområdet Hedalm Anebyhus som omfatter produksjon og salg av boliger og fritidsboliger.

Omsetningen har de siste årene ligget på i overkant av 300 millioner kroner.

Kjøper av boligvirksomheten er Anebyhus AS som eies av følgende fire aksjeselskaper: J.I.B Holding AS (30%), TTC Invest AS (30%), Sandermoen Eiendom AS (30%) og SG Invest AS (10%).

Hedalm AS vil etter salget satse offensivt og konsentrere seg om sin modulvirksomhet i den nye fabrikken som er bygget i det tidligere hovedlageret til Coop på Hjellum. Tidligere teknisk direktør Karsten Tanem er ansatt som daglig leder for Hedalm AS fra 1. september. Hans Østby-Deglum, som har vært konstituert adm. dir. i Hedalm AS, går tilbake til stillingen som øk. dir. i Hedalm Anebyhus.

Tidligere markedsdirektør i Hedalm Anebyhus, Stian Sandermoen fra Hamar, er initiativtaker til det nye selskapet Anebyhus AS. Han er aksjonær i SG Invest AS og er ansatt som ny daglig leder. Vidar Sandermoen er eier av selskapet Sandermoen Eiendom AS og selskapet Sandermoen AS som har en betydelig industriell virksomhet i Solør. Styreleder i Anebyhus AS er Werner Isaksen som er hovedaksjonær i J.I.B Holding AS. Han har lang erfaring fra entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling. Richard Urbanski er hovedaksjonær i TTC Invest AS. Han har eierinteresser i en rekke selskaper.

- De nye eierene har stor tro på produktene til Hedalm Anebyhus. De tilfører selskapet forskjellig kompetanse og en betydelig finansiell styrke som gir Hedalm Anebyhus gode forutsetninger for å videreutvikles i sine markedssegmenter, heter det i en meding fra selskapene.

Hedalm Anebyhus fører sine aner tilbake til 1967. Fra å være svenskeid i starten har bedriften hatt norske eiere siden 1985.