Håvard Tveit blir adm. dir. i Natre

Håvard Tveit overtar som konsernsjef Natre vinduer & dører 1. oktober 2007. Fram til da fortsetter han i sin stilling som markedsdirektør samtidig som han har en viss overlapping med Runar Skogheim.

Runar Skogheim valgte i fjor å selge 75 prosent av aksjene i Natre Holding AS til VKR Holding AS. Salget hadde bakgrunn i ønske om å sikre et solid eierskap videre for selskapsgruppen, samtidig som Skogheim ønsket å trappe ned sitt virke innen konsernet for å konsentrere seg om andre oppgaver.

Gjennom investeringsselskapet Skogheim Invest AS vil Runar fortsatt være aksjonær i Natre samtidig som han også vil delta i styret i Natre Holding AS.

Håvard Tveit har arbeidet som markedsdirektør i konsernet siden 2004. Før det har han stort sett arbeidet innen byggevarerelatert virksomhet siden 1987. Tveit er svært ydmyk i forhold til oppgaven han har påtatt seg, og han ser fram til å begynne i stillingen.

Konsernledelsen vil som før bestå av Erlend Åsebø (økonomi), Arnfinn Finmark (salg) og Håvard Tveit samt en ny marketingsjef.

Det blir ingen endring i styringsmodellen for enkelt selskapene innen Natre vinduer & dører.

Natre vinduer & dører består av selskapene Natre Gjøvik AS, Natre Nanset AS, Natre Skjeberg AS, Natre Meråker AS, Natre Manger AS, Natre Vatne AS og Natre Gruppen AS. Natre har vært leverandør av H]vinduet siden 1959, og er den ledende leverandøren av vinduer via byggevarehandelen i Norge.