Harstad Maskin fikk Evenes-kontrakt

Harstad Maskin vant en minikonkurranse om kontrakten med forberedende anleggsarbeid i forbindelse med reparasjon og fornyelse av betongdekker og asfaltdekker på flyoperativt område på Evenes flystasjon.

Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg skriver i en pressemelding at det var tre tilbydere med i konkurransen, og kontrakten har en verdi på 14,9 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

- Vi er fornøyd med at arbeidet inne på nye Evenes flystasjon holder fremdriften. Harstad Maskin AS er allerede inne på våre anleggsområder med andre oppdrag, og de har nå fått en ny kontrakt med oss, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i meldingen.

Planlagt overtakelse er våren 2021, med en delovertakelse i november 2020.