Harila blir ny Byggtorget-sjef

Per Ivar Harila er ansatt som ny daglig leder i Byggtorget AS.

Han begynner i sin stilling 1.januar 2015. Harila, som bor i Vestre Jakobselv, er utdannet ingeniør og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Harila AS. Styret mener å ha funnet en dyktig leder som er i stand til å lede Byggtorget AS på en utmerket måte.

Ole-Magne Kleven, som har vært daglig leder i selskapet siden mars 2009, har etter eget ønske valgt å gå over i ny stilling som innkjøpsdirektør i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i Vadsø. Han har sin siste arbeidsdag i Byggtorget 24.oktober 2014.

Styret har i perioden frem til ny daglig leder er på plass konstituert styremedlem Ane-Marthe Aasen som daglig leder.

- Markedet er i endring og det er en spennende og utfordrende tid vi går i møte. Kjedekontoret har fått mange nye, krevende oppgaver som det er behov for å fokusere enda sterkere på. Styret har bedt om at Byggtorget styrker staben ved å opprette en ny stilling som markedsdirektør og at det straks settes i gang et arbeid med å finne en god kandidat for dette, skriver Byggtroget-styret i en melding.

Fra 1.oktober skal styremedlem Torbjørn Aune bekle denne stillingen inntil at en person er ansatt i denne rollen.

Ledergruppen i Byggtorget AS vil bestå av daglig leder, markedsdirektør og økonomisjef.