Hareide stopper ikke Naturkraft

Miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) kommer ikke til å stoppe Naturkrafts bygging av gasskraftverk slik flere miljøvernorganisasjoner krever.

Bellonas leder Frederic Hauge foreslår at Hareide må ha et møte med Naturkraft for å komme fram til bedre rensing enn det Naturkraft legger opp til. Det synes Hareide er et godt forslag. Konsesjonen ble gitt av regjeringen Stoltenberg med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet. I Sem-erklæringen blir konsesjonene som ble gitt før dagens regjering tiltrådte, videreført. Det har vært politiske føringer om tillatelse til bygging av kraftverk i lang tid, sier Hareide til NTB. Jeg hadde helst sett at det ikke hadde blitt bygd noen gasskraftverk før nye rensekrav var på plass. Økte utslipp av klimagasser gjør det mer krevende å oppfylle Kyoto-avtalens forpliktelser, og det er mitt ansvar, sier miljøvernministeren.