Samferdselsminister Knut Arild Hareide på prosjektoppstart i Trondheim. Foto: Statens vegvesen.

Hareide markerte oppstart for Nydalsbrua i Trondheim

Samferdselsminister Knut Arild Hareide tok fredag første spadestikk på Nydalsbrua i Trondheim.

- Trondheim skal få en ny og vakker bru, og det er ikke vanskelig å se at det er stort behov for dette prosjektet. Dette handler om å få til nye og bedre løsninger, og legge bedre til rette for både bilister, gående og syklende, sa Hareide ifølge vegvesen.no.

Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim, og Hareide trakk fram at regjeringa bruker 6,5 milliarder på byvekstavtaler i 2021, og å følge opp dette arbeidet er svært viktig.

Prosjektet omfatter bygging av ny bru med tilhørende veianlegg som tilfredstiller fremtidig behov for både bilister, gående og syklende. Tiltaket inkluderer en ca. 1,2 kilometer lang ny strekning på rv. 706 Osloveien, ny bru over Nidelva og to nye bruer over Leirelva.

Brua over Nidelva skal bygges som skråstagsbru med ett tårn, og vil bli et nytt landemerke langs utfartsvegene sør for Trondheim sentrum og ha god kapasitet til å ta unna trafikken. Tiltaket inkluderer også portal for fremtidig tunnel til Byåsen, samt tilrettelegging for hovedrute for gående og syklende. Etter åpning av Nydalsbrua, skal Sluppen bru bygges om og blir forbeholdt gående og syklende, skriver vegvesen.no.

Det er entreprenøren Skanska som skal bygge det nye veganlegget, og kontrakt med entreprenøren ble signert i sommer.
Prosjektet har en forventet sluttkostnad på om lag 1,39 milliarder kroner, hvorav 514 millioner skal dekkes av bompenger og resten er statlige midler.