Harde tak om tak

Takentreprenørenes Forening – TEF – feirer 25 årsjubileum 24. mars i år. I den forbindelse jobber vi i Byggeindustrien med å lage en kortfattet historie om utviklingen i og rundt taktekkerfaget. Det har vært en spennende og til dels dramatisk historie. Det er en historie om markedsmakt, kartellvirksomhet og prissamarbeid. Men det er også en historie om en rivende utvikling både når det gjelder produkter og arbeidsmetoder.

Utbyggingen av de 180 boligblokkene på Romsås i Oslo i 1971 var starten på en ny æra i norsk byggenæring – nemlig utviklingen av de flate takene. I forbindelse med denne historiefortellingen jobber vi tett på Arvid Juland som er en nestor i takfaget. Han er vel også den som har betydd mest for utviklingen av det organiserte arbeidet i næringen - også det som har med tariffavtaler og opplæringsvirksomhet å gjøre.

Er det noen som sitter på gode historier og som kanskje også har bilder som forteller om utviklingen av taktekkerfaget, så send oss en melding. Vi sitter på et stort materiale allerede, men det er alltid plass til de gode bildene – og til de gode historiene.

Foreningen ledes for øvrig av en kvinne - Anne Madsen. Slikt er fortsatt ikke hverdagskost i byggenæringens organisasjoner. Men her har takentreprenørene gått foran.

Har du noe å bidra med så send en melding til php@bygg.no

Vi lager et større tema til neste utgave av Byggeindustrien. Det vil også bli lagt ut som et digitalt magasin på nettet.