Harald Eriksen ny leder for BAE-rådet

Adm. direktør Harald Eriksen i Norges Praktiserende Arkitekter (NPA) har tatt over som leder av BAE-rådet etter adm. direktør Trond Johansen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Dette innbærer også at NPA overtar som sekretariatsleder for paraplyorganisasjonen BAE-rådet som i tillegg til bransjeorganisasjonene NPA og MEF også omfatter Byggenæringens Landsforening (BNL), Tekniske Entreprenørers Landsforening (Telfo), RIF Organisasjonen for rådgivere, Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF) og Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF). I BAE-rådet konsentrerer vi oss om næringens overordnede rammevilkår, og vi har de senere årene særlig vart opptatt av rekruttering og opplæring, forskning og utvikling, standard-utvikling, byggeprosesser, offentlig saksbehandling samt miljøspørsmål, kommenterer Harald Eriksen som opplyser at BAE-rådet i fjor høst hadde møte med næringsminister Børge Brende. De ulike bransjeforeningene tillates å ha egen agenda innen næringspolitikken, men det forventes at det foretas en samordning i saker der dette er naturlig, fremholder han. Forvaltning av offentlige bygninger fortjener et bedre grep, sier Eriksen og signaliserer et satsningsområde for BAE-rådet.