Fra Nye Veiers utbygging av E18 Rugtvedt - Dørdal. Foto: Nye Veier

Har sikret seg rammeavtaler med Nye Veier

Nye Veier har signert en rammeavtaler for planarbeid for veiprosjekter i hele porteføljen til Nye Veier med COWI, Sweco, Norconsult og Aas Jacobsen/Asplan Viak.

I en pressemelding skriver COWI at deres avtale omfatter utarbeidelse av formelle regulerings- og kommunedelplaner, samt annet planarbeid.

Varigheten for avtalen er på to år med opsjon for forlengelse i ytterligere to år.

Tom Erik Carstensen. Foto: COWI

– Vi er veldig glade for avtalen. Vi har gjort mange store planoppdrag med Nye Veier tidligere, og vi ser det som en tillitserklæring at vi får videreføre den kompetansen og det arbeidet vi har gjort i disse oppdragene, sier Tom Erik Carstensen, markedssjef i COWI, i en pressemelding.

Rammeavtalen omfatter eksempelvis kommunedelplan, områdereguleringsplan, detaljreguleringsplan og konsekvensutredninger. COWI skal lede, organisere, og drive prosessen med utarbeidelse av planene som også innebefatter saksbehandling ovenfor myndigheter og møteledelse i forbindelse med medvirkningsprosesser og offentlige høringer.