Nå er den godt synlige treverskrana på vertfstomten i Langesund tatt ned. Foto: Edwin Klok/PeWeFoto: Edwin Klok/PeWeFoto: Edwin Klok/PeWeFoto: Edwin Klok/PeWeFoto: Edwin Klok/PeWeFoto: Edwin Klok/PeWeFoto: Edwin Klok/PeWeFoto: Edwin Klok/PeWe

Har revet Langesund-landmerke

Den store traverskrana på verftet i Langesund er nå revet.

Det er PeWe Entreprenør og Hellik Teigen AS som har hatt rivekontrakten på den 40 år gamle krana, i samarbeid med Vestkran og Steens Montering og Demontering.

- Etter vi fikk bestilling fra Agility Subsea Fabrication startet vi en omfattende prosjektering. Sammen med Vestkran, som vi kontraherte som underleverandør, utarbeidet vi en rivemetode. Det vil si; hvordan vi skulle heise opp traverskranen, kutte den i biter fra bakken (med hjelp fra lift/kurv) og få den ned, forteller Edwin Klok i PeWe Entreprenør til Byggeindustrien.

Vestkran utarbeidet en løfteplan, og et ble bestemt at de skulle bruke en cc2400 og en 350 tonn-kran for å løfte traverskranen. I tillegg til to mindre kraner: en for betjening av kurv og en for bortheising av deler som ble brent løs.

- For å ha mest optimalt oppstilling for kranene ble løftepunktene beregnet. Det foreligger en rapport av traverskranen som ble veiet i forkant. Vekten som ble rapportert var 375 tonn (uten løpekatt). For å oppnå optimalt oppstilling for kranene måtte det fjernes allerede noe deler i forkant. For å gjøre traverskranen lettere ble det bestemt om at boogie-stellene skulle sikres og blir stående ved første løft, sier Klok.

- Disse inngrep førte til at det ble besluttet til å revidere løfteplanen etter gjennomførte prøveløft. Det ble jo fjernet flere tonn masse, og det påvirker balansen i løftet. Etter revidert løfteplan ble løftingen satt i gang, per i dag er det slik at den horisontale delen til traverskranen ligger på bakken og blir delt opp i deler.

Prosjektet ble utsatt på grunn av at den ene beltekranen var opptatt i Sverige. Prosjektet i Sverige ble forsinket på grunn av værforhold. Samme type vær førte også til noe forsinkelse i Langesund, men nå ligger den horisontale delen av krana på bakken, og er i ferd med å bli kuttet opp.

- Det har vært et veldig godt samarbeid mellom partnere og sammen med byggherre. Det er helt klart at en god gjennomført prosjekteringsfase og tilstedeværelse av erfarne og kompetente nøkkelpersoner har vært avgjørende, avslutter Klok.

Rivingen av krana er starten på en ny æra for Smietangen-området. Nå skal 400 år med båtbygging gjøre plass til nye leiligheter.