Styremøte i det interkommunale plansamarbeidet 4. november 2020. Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet. Foto: Nye Veier

Har  fastsatt planprogrammet for arbeidet med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Styret for det interkommunale plansamarbeidet har nå fastsatt planprogrammet for arbeidet med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal-Tvedestrand.

Planprogrammet er oppskriften for det videre utredningsarbeidet i månedene framover.

- De nærmeste månedene blir viktige for oss i kommunene. Det er nå detaljene for den nye veien skal på plass og forslaget til reguleringsplanen skal utformes. Ut på vårparten neste år skal forslaget først legges ut på høring og så fram for kommunene til endelig behandling. I styret er vi opptatt av det også framover blir tett og grundig involvering underveis med alle kommunene fram mot endelig planvedtak. Dette er et av de største prosjektene kommunene jobber med, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad i en pressemelding.

Det interkommunale plansamarbeidet omfatter de åtte kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Området det nå utarbeides reguleringsplan for omfatter cirka 54 kilometer gjennom de seks kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand.

- Vi er fornøyde med at planprogrammet nå er fastsatt. I tillegg til det faglige utredningsarbeidet de nærmeste månedene, blir det dialogmøter med lag og foreninger og innbyggere. Vi har dessuten utstrakt møtevirksomhet med administrasjonen i kommunene og øvrige myndigheter. I tråd med styrets vedtak legger vi opp til tett samarbeid og dialog med kommunene framover. Det å få på plass endelig reguleringsvedtak er en av flere viktige forutsetninger for å kunne gå videre til utbygging, sier Jørn Rinde, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Dørdal-Tvedestrand, i meldingen.

Det var et enstemmig styre i det interkommunale plansamarbeidet som vedtok å fastsette planprogrammet for E18 Dørdal – Tvedestrand.

- Vi trenger en effektiv, trygg og god vei som ikke bli for dyr. Mange detaljer skal inn i reguleringsplanen, men vi må også legge inn frihetsgrader så entreprenøren har noe handlingsrom når de skal prosjektere detaljer. Det er stort trykk på arbeidet nå. For styret i det interkommunale plansamarbeidet er det viktig at Nye Veier lager en så detaljert plan som mulig for samarbeidet med kommunene fram mot sommeren 2021. Vi må ha en omforent samarbeidsform som involverer kommunene i avveininger og prosesser underveis i planarbeidet. Vi skal være tett på prosessen hele veien fram til forslaget til reguleringsplan, sier Lunden.

Etter høringsperioden var det kommet inn 218 innspill.