Har du en A eller G bolig?

Fra januar 2006 får alle bygg og boliger karakter etter hvor energieffektive de er. Har du en A eller en G bolig? Hva er den egentlig verdt ved salg?

EU¹s energidirektiv trår i kraft allerede i januar 2006. - Samtidig skal alle boliger merkes etter energimerkeordningen med en skala fra A til G. Energimerkingen blir lovpålagt, sier siv.ing Kari Thunshelle hos Byggforsk.

Obligatorisk

Ved salg av boliger blir det obligatorisk å gi boligen en vurdering og et energimerke. Det samme gjelder hvis du skal leie ut hele boligen din. - Andre kan selvfølgelig også få vurdert sin bolig, men dette er ikke obligatorisk, fortsetter Thunshelle. Den nye merkeordningen skal gjøre det enklere å vurdere og sammenligne hvor energieffektive boliger er, og fortelle hva du kan forvente av energiforbruk og kostnader når du skal kjøpe eller leie en bolig. Målet med merkeordningen er blant annet: * energibruk og miljøbelastning skal være synlig ved salg og omsetning av boliger. * den skal være et incentiv for boligprodusenter og utbyggere til å levere energieffektive boliger. * den skal indirekte være en drivkraft for byggleverandører til å levere energieffektive produkter.

Merking

Nøyaktig hvordan merkingen blir i forhold til din bolig er ikke avklart ennå. Byggforsk og Sintef utarbeider i disse dager forslag til energimerkeordningen. NVE (Norges Vassdrag og Energiverk) vil vurdere forslaget og utarbeide forslag til ny forskrift. - Vårt forslag til merkeordningn er basert både på bygningens energibehov og energikilden som brukes. Her blir det for eksempel ikke bare satt krav til isolasjon, men også om du varmer opp boligen din med elektrisitet eller fjernvarme, sier Thunselle. - Både nye og gamle boliger vil vurderes. Sannsynligvis vil nye boliger havne i klasse C eller bedre, mens de fleste eldre boliger vil bli vurdert til C eller lavere. I tillegg til å gi et bygg en vurdering fra A til G, vil den inneholde forslag til forbedringer som gjør at boligen blir mer energieffektiv og kan gis en bedre klasse, sier Thunshelle.

EUs direktiver

I 2002 kom et EU direktiv om energibruk i bygninger vedtatt i EU. Direktivet heter Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings /10/. - Forskriftene tilpasset norske forhold trer i kraft 1. januar 2006, og det er en generell bevissthet i byggeindustrien om at dette kommer. Likevel er det til neste år prosjektert bare 2-3000 lavenergiboliger og 17-18 000 ³vanlige² boliger. Er det for dyrt å bygge lavenergihus? - Husby Amfi, et leilighetkompleks med 50-60 leiliheter i Stjørdal utenfor Trondheim, har en merkostnad på 6%. Her gikk mye til smarthusløsninger, noe et lavenergihus ikke må ha, sier Åslaug Hennissen, miljørådgiver i Konserngruppe miljø ved Husbanken regionkontor Trondheim. - Et annet eksempel er tomannsboligen på Sola utenfor Stavanger, som ble solgt for kr 150 000,- mer enn de andre husene. Merkostnaden var ca kr. 75000,- for utbyggeren. - Merkostnaden for brukeren tilbakebetales i løpet av 5-9 år, gjennom reduserte driftsutgifter. Dette er en kort tilbakebetalingstid. I tillegg får man de helsemessige gevinstene med godt inneklima, avslutter hun.