Samferdselsministerene i Solberg-regjeringen har klippet mange snorer de siste årene. Her åpner Knut Arild Hareide E16-strekningen mellom Øye-Eidsbru over Filefjell. Foto: Ole Kristian Åset/Statens vegvesen

Har åpnet 800 kilometer ny vei siden 2013 - vil overføre Nye Veier-modellen til Vegvesenet

Solberg-regjeringen har åpnet nesten 800 kilometer ny vei siden 2013, og ytterligere 200 kilometer ny riksvei er under bygging eller straks klart for anleggsstart. Samferdselsdepartement mener Nye Veier-modellen har vært en suksess og åpner nå for å gi Vegvesenet noe av de samme forutsetningene.

Det kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Når 2020 er historie, er nær 800 kilometer ny vei åpnet under denne regjeringen. Bare de siste to årene er det åpnet over 330 kilometer ny vei. Siden 2013 er samferdselsbudsjettet økt med 97 prosent, altså nesten en dobling på syv år, står det i meldingen.

– Denne regjeringen bygger vei og jernbane i et tempo som aldri før. Vi har åpnet nær 800 kilometer vei siden 2013. Med dette har vi sørget for store reduksjoner i reisetiden flere steder i landet, noe som betyr tid og penger spart for både folk og næringsliv, sier statsminister Erna Solberg.

- Vårt mål er å bygge så god og trafikksikker vei som mulig, over hele landet. Vi har holdt et høyt trykk i syv år. Alle veiåpningene de siste årene viser resultatene av denne regjeringens politikk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

(Saken fortsetter under bildet)

(Klikk for større versjon)

Dette kartet viser veiprosjekter over 200 millioner kroner som er åpnet siden 2014. Illustrasjon: Samferdselsdepartementet

Fortsatt utbygging

Ifølge Samferdselsdepartementet er det i dag nesten 200 kilometer ny riksvei under bygging eller straks klart for anleggsstart i Norge. Flere store prosjekter er under planlegging.

– Dette viser at vi fortsetter det høyt trykket på veisiden i årene som kommer. Vi skal fortsette å gjøre hverdagsreisene enklere og tryggere for folk og næringslivet. Både prosjekter som bygges i dag, og som settes i gang den nærmeste tiden vil føre til ytterligere reduksjoner i reisetiden, sier Hareide.

Oversikt over pågående prosjekter

* E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum

* E18 Lysaker – Ramstadsletta

* E39 Rogfast

* E39 Svegatjørn – Rådal

* E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra

* Rv. 36 Bø – Seljord (utbedring av veien)

* E16 Bjørum – Skaret

* E16 Kvamskleiva

* Rv. 5 Kjøsnesfjorden

* Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger

* E6 Helgeland sør

* E69 Skarvbergtunnelen

* E39 Mandal øst – Mandal by

* E39 Kristiansand vest – Mandal øst

* E6 Kvål – Melhus S

* E6 Ranheim – Værnes

Ny modell for veibygging

I 2015 opprettet regjeringen Nye Veier. Målet var å bygge lengre veistrekninger raskere og billigere. Det har de klart. Så langt har de, ifølge Samferdselsdepartementet, redusert kostnadene med nesten 20 prosent i prosjektene som er ferdige.

– Modellen til Nye Veier er en suksess. Vi arbeider derfor med å gi Statens vegvesen noen av de samme forutsetningene. Samtidig ser vi at Statens vegvesen allerede kutter kostnader i prosjekter, og bygger nye veier raskere og billigere. Vi har med andre ord funnet en måte å bygge vei på som utnytter fellesskapets penger på en bedre måte, sier samferdselsministeren.

Offisiell åpning av 43 kilometer ny E6

Meldingen om at Solberg-regjering har åpnet nesten 800 kilometer ny vei, kommer ut i forbindelse med at statsministeren og samferdselsministeren i dag skal åpne siste del av E6 mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet. Hele prosjektet er på 43 kilometer, og er den lengste veistrekningen bygget sammenhengende i Norge noen gang. Med det nye E6-krysset i Moelv som åpner 1. desember, vil hele dette omfattende prosjektet gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker være fullført.

– Nå tar det 10 minutter kortere tid å kjøre denne strekningen. Det har mye å si for folk, men spesielt næringslivet. Dette er hovedtransportåren for dem som kommer fra Nordvestlandet, der det er store næringsklynger. Dette gjør transporten mer forutsigbar, trygg og effektiv for bedriftene, sier Knut Arild Hareide.

Trafikksikkerhet

Antall drepte i trafikken er redusert fra 187 i 2013 til 108 i 2019. Antall hardt skadde er også redusert, skriver Samferdselsdepartementet i meldingen.

– Trafikksikkerhet er veldig viktig for oss. Ett viktig tiltak for å få ned tallene på drepte og hardt skadde, er å bygge ny, trafikksikker vei. Det er gjort et veldig godt arbeid over mange år på denne fronten, som gjør at Norge har den laveste dødsraten sammenlignet med antall innbyggere. Det er vi stolt av, men det er ingen hvilepute. Én drept, er én for mye, sier Hareide

Reduserte reisetider

Sammenlignet med 2009, er reisetidene redusert kraftig på viktige strekninger. På strekningen mellom Oslo og Ålesund er reduksjonen på om lag to timer. E6 Oslo-Trondheim og E18 Oslo-Kristiansand er reduksjonen på nærmer halvannen time.

– Dette er store reduksjoner på forholdsvis få år. Det har mye å si, spesielt for næringslivet. Forutsigbarheten og tryggheten ved ny vei er viktig i et stadig tøffere marked. Resultatet kan være at flere bedrifter velger å etablere seg, og vi sørger for industrivekst over hele landet, sier Hareide.