Administrerende direktør Jan-Henry Hansen (midten) sammen med de to nye lederne Magnus Kolberg Eriksen (t.v.) og Lars Anders Larsen. Foto: OPAK

Har ansatt nye ledere i OPAK

To medarbeidere gikk inn i nye lederroller i OPAK ved årsskiftet. Lars Anders Larsen er ansatt som ny viseadministrerende direktør og Magnus Kolberg Eriksen som avdelingsleder for prosjektledelse privat.

– Dette er et ledd i utviklingen for å skape en bærekraftig, dynamisk ledergruppe med ulike egenskaper og ulik lengde på CV-en. Vi har de siste årene intensivert satsingen mot yngre, talentfulle medarbeidere. Da er det viktig at de også får ta steget opp i ledergruppen når de viser at de er klare for det, sier administrerende direktør i OPAK, Jan-Henry Hansen i en melding fra selskapet.

Lars Anders Larsen har 15 års fartstid som prosjekt- og byggeleder i OPAK, og har de siste fem årene ledet seksjonen for prosjektledelse i Oslo. Han trengte ikke lang betenkningstid da han ble spurt om å overta stillingen som viseadministrerende direktør ved siden av jobben som seksjonsleder.

– Dette var en mulighet jeg rett og slett ikke kunne takke nei til. Jeg føler meg stolt og veldig privilegert som får være med på å lede et selskap som OPAK, sier Larsen i meldingen.

Magnus Kolberg Eriksen startet i OPAK som nyutdannet fra NTNU i 2014, og har de siste fem årene vært innom flere ulike områder i selskapet som prosjekt- og byggeleder. Eriksen går inn i stillingen som avdelingsleder for prosjektledelse innenfor privatmarkedet.

– Jeg gleder meg til å utvikle avdelingen sammen med resten av laget. Vi skal rekruttere nye flinke folk og posisjonere oss enda sterkere i privatmarkedet. I OPAK er det slik at dersom du har lyst på nye utfordringer så blir det tilrettelagt for det, poengterer han.

Ørnulf Rekdal gir stafettpinnen som viseadministrerende direktør videre, men fortsetter å bidra i selskapsledelsen. Hans oppgaver inkluderer ansvar for stab, støttefunksjoner og kvalitetsarbeidet, samt egen kunde- og oppdragsportefølje. Tidligere avdelingsleder for prosjektledelse privat, Bjørn Ulimoen, fortsetter som senior prosjektleder og kan nå vie enda mer tid til sine kunder og oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor.

– I OPAK kan vi bevege oss både langs en faglig karriere og en linjekarriere, med mulighet for å veksle mellom retningene. Bjørn og Ørnulf er gode eksempler på denne kulturen. Kunnskapsrike, hardtarbeidende og med et stort engasjement for kundene, prosjektene og videreutviklingen av OPAK-kulturen, sier Jan-Henry Hansen, administrerende direktør i OPAK.