Illustrasjon: Haptic/Nordic

Haptic og Nordic får grønt lys for London Cancer Hub

Haptic Architects og Nordic - Office of Architecture har, i samarbeid med Inner Circle Consulting, WSP og JLL, utarbeidet planen for det nye og innovative Life Science distriktet i Sutton.

The Institute of Cancer Research og Sutton Council har godkjent planene for The London Cancer Hub - en ambisiøs plan om å lage verdens ledende vitenskaps- og helsedistrikt spesialisert på kreftforskning og behandling.

Revitalisering og gjenoppbygging

London Cancer Hub er en fullstendig gjenoppbygging og revitalisering av det eksisterende Sutton-området og skal tilby sykehustjenester, forskning, skole, restauranter, kaféer, rekreasjon og hotell for besøkende og pasienter. Planene tar sikte på å levere rundt 280.000 kvadratmeter moderne fasiliteter i vakre grøntområder, som vil berike de ulike programmene og samtidig nyttiggjøre seg sin unike beliggenhet i London.

Åpent og tilgjengelig
Basert på mange års erfaring fra helseprosjekter i Skandinavia, har Haptic og Nordic utviklet et åpent og tilgjengelig campusanlegg, med attraktive arbeidsplasser for forskere og klinikere, samt et enestående helbredende miljø for pasienter. Campusen tilbyr også attraktive rekreasjonsarealer for lokalsamfunnet. Visjonen er å skape en fleksibel bystruktur med et klart hierarki mellom ferdselsårer og offentlige byrom. Tilgjengeligheten og kommunikasjonen gjennom området vil bli forbedret og området skal være innbydende, åpent og tilgjengelig for alle.

Overordnet strategi
Den overordnede strategien for området er utviklet parallelt med offentlige planer for Sutton, for å sikre at alle aspekter ved The London Cancer Hub er forankret i kommuneplanen. Rammeverket er utviklet over tid og har involvert både lokale grunneiere, naboer, innbyggere, lokale interessegrupper og komitéer, og et bredt spekter av lokale og lovbestemte aktører.

Utviklingen av planene for The London Cancer Hub har pågått siden 2013 med partnerskap som består av ulike organisasjoner. The Institute of Cancer Research (ICR) og London Borough of Sutton (kommunen) er administrerende partnere, mens støttepartnere er The Royal Marsden NHS Foundation Trust, The Greater London Authority og Epsom St. Helier universitetssykehusene NHS Trust.

Prosjektet vil bli utført i flere faser, slik at de eksisterende sykehus- og forskningsområdene er operative gjennom hele utbyggingen.