Thor Eek i NBBL og Per Jæger i Boligprodusentenes forening under innspillmøte for TEK17.

Håper TEK17-dialog ikke visner etter tidlig innspillmøte

Med bare en drøy uke på seg til å forberede forenklingsforslag til TEK10, håper aktører i byggenæringen de vil få flere muligheter til å legge frem endringsinnspill for myndighetene.

Høye ambisjoner

Onsdag 25. mars var sentrale aktører i byggenæringen invitert til innspillmøte med Kommunal- og moderninseringsminister Jan Tore Sanner og Direktoratet for byggkvalitet.

TEK10 skal forenkles og effektiviseres. Regelverket skal bli kunnskapsbasert og etterprøvbart. Og kravene skal være forståelige, sikre måloppnåelse og ha en form som understøtter digitalisering.

Direktoratet for byggkvalitet ønsker å sende forslag til endringer på høring i 2016, slik at forskriften kan tre i kraft i 2017.

Halvannet år før TEK17 skal ut på høring, tok Direktoratet for byggkvalitet og statsråd Jan Tore Sanner imot byggenæringen til innspillmøte på Litteraturhuset onsdag.

For å lykkes med å utvikle et enklere sett byggeregler, ønsker DiBK og departementet tett dialog med næringen.

Så fikk da også myndighetene ros for å ha invitert til et innspillmøte lenge før endringsforslagene legges ut på høring. Samtidig var det flere av aktørene som etterlyste mer tid på seg til å forberede konkrete forenklingsforslag.

Invitasjonen til møtet gikk ut 12. mars, men det var først under Jan Tore Sanners innlegg under Byggedagene i forrige uke at næringen ble oppmerksomme på møtet.

– Vi har 47 boligbyggelag rundt om i hele landet, og flere av disse har viktige ting å bidra med i en slik prosess. For å koordinere dette, har vi hatt for kort tid på oss i forkant av innspillmøte. Derfor ser vi på dette møtet først og fremst som en mulighet til å støtte opp rundt et viktig arbeid, og så må vi få lov å komme tilbake med ytterligere innspill til direktoratet senere, sier administrerende direktør Thor Eek i Norges Boligbyggelag til Byggeindustrien. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Direktør miljø og energi, Ranveig Landet i BNL, etterlyste mer tid for å forankre forenklingsforslag i organisasjonen.

Også Byggenæringens landsforening (BNL) og direktør for miljø og energi, Ranveig Landet, understreket at de trenger mer tid for å få forankret konkrete forenklingforslag i hele organisasjonen.

– Det er prisverdig at regjeringen setter i gang et forenklingsarbeid, men i en så viktig sak ønsker BNL bred deltakelse fra alle våre 14 bransjer. Det har ikke vært mulig å få til med så kort frist, sa Landet, og ba derfor både direktoratet og departementet gi næringen tilstrekkelig med tid til å legge frem kvalitetssikrede forslag.

– Det oppfatter jeg heldigvis at både statsråden og DiBK er åpne for. Dette arbeidet er altfor viktig for hele samfunnet til at vi skal rushe det, sa Ranveig Landet i sitt innlegg.

Idedugnad
Også flere andre aktører understreket hvor viktig det er at dialogen med næringen ikke dør ut med onsdagens innspillmøte.

– Jeg ser på dette som en idedugnad og en oppstart på en prosess. Det som blir den store diskusjonen fremover, er jo om myndighetene vil ha en prosess videre eller om de blir totalt fraværende som har vært tilfellet altfor ofte de siste årene. Jeg håper dette signaliserer en ny måte å jobbe på, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet lover at det blir flere møtepunkter mellom myndigheter og næring i arbeidet med TEK17.

Administrerende direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet forsikrer både Jæger og andre i næringen at de vil bli hørt også videre i forenklingsarbeidet

– Dette møtet er bare en oppstart. Jeg garanterer at det vil komme andre muligheter der aktørene kan komme med sine innspill og der vi vil lufte viktige problemstillinger i arbeidet, sier Morten Lie til Byggeindustrien. 

– Det viktigste for oss nå er å få noen signaler på hvilke prioriteringer vi bør gjøre og hva vi bør konsentrere oss om. Vi må få et bilde av hvor vi bør starte, legger Lie til.

DiBK-lederen er i likhet med resten av bransjen opptatt av at arbeidet med den nye TEK-en ikke blir et hastverksarbeid.

– Vi skal ikke stresse noe. Det er mye bedre å gjøre noen områder ordentlig fremfor å tro at vi skal klare å gjøre alt på en gang. Da får vi ikke til noe, sier Lie.

- Regelverket er blitt for komplekst

Det samme budskapet hadde statsråd Jan Tore Sanner til forsamlingen. 

- Bruk denne anledningen, men også tiden fremover, til å hjelpe oss med å forenkle TEK10. Vi trenger hjelp fra dere til å finne de kravene som er ytterst nødvendige, men som ikke mer enn det, sa Sanner.

Statsråden understreket samtidig det store behovet for å få få en enklere TEK å forholde seg til.

- Er det noe jeg har fått høre fra rørleggere, elektrikere, snekkere og andre i næringen de siste årene, så er det at  regelverket i sum er blitt så komplekst at det nesten er umulig å forholde seg til, sa Sanner og la til at målet med TEK17 ikke bare er å forenkle.

- Vi ønsker en TEK som er enklere å forstå, at den bidrar til å få opp produktiveten og samtidig kutte kostnadene i byggenæringen, sa Sanner.

Direktoratet for byggkvalitet ønsker å sende forslag til endringer på høring i 2016, slik at forskriften kan tre i kraft i 2017.

Statsråd Jan Tore Sanner deltok på første del av innspillmøtet med næringen.