Hansa bygger på Lørenskog

Hansa Property Group AS investerer ca. NOK 80 mill i bygging av nytt kontor til NAV på Lørenskog og selger utviklingstomt for NOK 36 millioner.

Hansa Property Group AS har igangsatt byggingen av NAVs nye kontorbygg på Lørenskog. Samtidig er ca. 6500 m2 utbyggingsrett på nabotomten solgt hvor Apotek 1 kjeden skal utvide sitt eksisterende lager/kontorbygg og Jysk etablere ny butikk.

Nav kontor utgjør ca. 4000 m2 kontor med noen mindre handelsarealer i 1. etg. Det er inngått en 10 års fast leieavtale fra ca. april 2010 hvor byggingen skal være ferdig. Totalentreprisen er fullfinansiert i bank.

Salg av utviklingstomt er forutsatt bygging av nytt bygg for Apotek1 kjeden og Jysk.

Hansa Property Group ser for seg at den økede aktiviteten på området vil skape positiv oppmerksomhet om området og vel derfor presentere nye byggetrinn i markedet for potensielle leietakere og boligkjøpere.

- Vi er først og fremst fornøyde med å få igangsatt et prosjekt og gjennomført et salg av utviklingseiendom på akseptable nivåer i dagens marked. Vi har også fått en bekreftelse på at vi sitter på et spennende område i Lørenskog for etablering av ny virksomhet, sier adm. dir. Pål Tronstad.