Hanekleiv for siste gang

Nå er heldigvis Hanekleivtunnelene reparert. Det har skjedd på en profesjonell måte og i rekordfart. Forhåpentligvis vil problemtunnelen aldri komme mer i nyhetsbildet.

Nå er det bare å håpe at dette aldri skjer igjen. Problemet skyldes jo måten Statens vegvesen tidligere var organisert på. Da var hvert veikontor som en stat i staten. I Vestfold var det ikke kunnskap og tradisjon om bygging av tunnel, men likevel fikk veikontoret i Vestfold hovedansvaret for tunnelprosjektene på den nye hovedveien med de fatale følger det senere skulle vise seg å få.


Vi kan dessverre ramse opp flere tilsvarende eksempler. Da Krifastprosjektet i Møre og Romsdal ble bygget var dette også et forbilledlig prosjekt med bl a verdens første flytebro uten sideforankring. Da man skulle bygge en tilsvarende bro i Hordaland begynte man nærmest på null. Det å lytte til kollegene i Møre og Romsdal og deres erfaring var nærmest bortkastet syntes holdningen å være ved veikontoret i Hordaland. Det kostet skattebetalerne noen hundre millioner kroner ekstra.


Den eneste store feilen som ble gjort på Krifast , var at det ble montert et tunnelhvelv i Freifjordtunnelen som senere viste seg ikke å holde mål. Men denne avgjørelsen ble tatt over hodet på de lokale ansvarlige personene. Samme feil skjedde også i Ålesundtunnelene. Nå må skattebetalerne ut med nye hundreder av millioner for å rette opp tidligere fadeser.

Den gamle hvelvet er for lengst revet. Nå har trafikantene ventet i årevis for at feilen skal rettes opp igjen. Det må skje NÅ.