Haneborgåsen Panorama

Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Asker Entreprenørs prosjektleder Trond Mjølkarli har vært med fra starten av.Haneborgåsen Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.Haneborgåsen Panorama, trinn 2. Fotodato: 25.9.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.

Boligområdet troner øverst i Haneborgåsen, og kan skilte med gode solforhold og utsyn. Men beliggenheten og grunnforholdene på den bratte tomta, har også gitt totalentreprenør Asker Entreprenør store utfordringer.

Fakta

Sted: Lørenskog

Prosjekttype: Nybygg bolig

Bruttoareal: 4.600 kvadratmeter

Byggherre: Haneborgåsen Utvikling

Prosjektledelse: Aase Prosjekt

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 190 millioner kroner

ARK: Vindveggen Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB: Ing. Gauksrud l RIBR: Firesafe l RIByFy:
Byggetek l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk l RIV: Varmt & Kaldt

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Rønaas Entreprenør l Prefab betong: Con-Form l Mur- og flisarbeider: MPF Entreprenør l Tømmerarbeider: Norlico Bygg l Parkett: Parkett & Interiør l Vinduer og dører: Tore Ligaard l Låser og beslag: Lexow Lås l Taktekking: Tecta Tak l Blikkenslager: Nittedal Blikk l Rekkverksarbeider utvendig: Haneborggruppen l Rekkverksarbeider innvendig: Sørlandet Montasje l Maler: Artea l Himlinger: Rovik Himling l Kjøkken: HTH l Branntetting: Oslo Brannsikring l VVS arbeider: Rørteft Ventilasjonsarbeider: NTI l Elektroarbeider: Elektro-Term l Badekabiner: Brødrene Dahl l Heis: TKS Heis

De 52 leilighetene fordelt på bygg D og bygg E utgjør det andre av i alt tre trinn. De tre blokkene i det første trinnet sto ferdig til påske i år, mens de tre siste blokkene som utgjør trinn 3 allerede er påbegynt.

Det var omfattende forberedende arbeider som måtte til ved fysisk oppstart i 2017; felling av store felter med trær, utsprenging av fjell og etablering av en 500 meter lang atkomstvei. Den måtte uansett årstid tåle akseltrykk på opptil 50 tonn for å kunne tåle transporten av betongelementene til de i alt åtte kommende leilighetsbyggene.

Også på eiersiden

Arkitekter for hele utbyggingen har vært Vindveggen Arkitekter. Utbygger er Haneborgåsen Utvikling AS, der Sentrum Vest AS og Asker Entreprenør AS, gjennom et morselskap, eier om lag 50 prosent hver.

Blokkene er på seks etasjer, der de øverste etasjene er delvis inntrukket. Leilighetene varierer i størrelse fra 46,5 til 156, 5 kvadratmeter. Enkelte leiligheter har både balkonger og terrasser, der terrassene er fra 16 til 107 kvadratmeter store. De største terrassene tilhører de to penthouseleilighetene som ligger på hver av de to blokkene.

Fra hele tomta er det i alt sprengt over 20.000 kubikkmeter fjell, og kjørt bort 16-18.000 kubikkmeter masse, der en del av massen er blitt gjenbrukt på tomta.

De tre blokkene i trinn 3 ligger øverst i nord, med blokk D i trinn rett sør, og blikk E mot øst. Flere anleggsveier ble etablert inn til anlegget for å løse logistikkutfordringene. Asker Entreprenørs prosjektleder Trond Mjølkarli forteller at det ble gjort flere forberedelser for trinn 2 mens arbeidet med trinn 1 var i gang.

Støttemurer og sprøytebetong

– Fra trinn 1 ble det støpt støttemurer som avgrensing til trinn 2. Her måtte vi sømbore og forsiktig sprenge mot disse støttemurene. Vi måtte også sikre vanskelig fjell med bolter og sprøytebetong. I dette trinnet er det sprengt og transportert ut cirka 8.000 kubikkmeter fjell før byggestart, sier Mjølkarli.

Overvannshåndteringen er løst med to fordrøyningsbassenger på tomta, i tillegg til at det er sedum på alle takflater.

Bærekonstruksjonene er prefabrikkerte betongelementer fra kjeller og opp, med plattendekker som etasjeskillere. Vegger er bindingsverksvegger. Mens hele trinn 1 har ett samlet parkeringsareal, har bygg D og E hver sin parkeringskjeller.

– Dette er blokker av høy standard med spennende arkitektoniske utforminger, som har vært komplisert å bygge. Designen i fasadene krever bakenforliggende bæringer i stål eller betong og trevirke. Utfordringene består i å få alle nivåer på tegl, fasadeplater og paneler på linje. Innvendig i leilighetene er det mange spennende tilvalg fra kunder som må koordineres og leveres med høy kvalitet, forklarer Mjølkarli.

Mjølkarli forteller at Asker Entreprenør stort sett har tatt med seg de samme aktørene videre i trinn 2.

– Vi gjorde oss noen erfaringer fra trinn 1 som vi brukte for å effektivisere trinn 2. Løsningene er forøvrig veldig like. Men noen standardleveranser, som farger, er endret som en følge av trender i markedet, avslutter han.