Hamar Politihus

Hamar Politihus

Sted: Hamar

Prosjekttype:
Politihus utført som OPS prosjekt.

Totalentreprisekontrakt inkl mva: 82 millioner kroner

Bruttoareal: 6500 kvm

Byggherre: Vangsveien Eiendom (delvis eid av Backe Prosjekt)

Arkitekt:
LPO Arkitekter og Filter Arkitekter

Totaleentreprenør:
Martin M. Bakken

Rådgivere: RIB: Eiendomsprosjektering - RIE: Ing. Jon Hallås - RIV: Siv. Ing Per Ø Hansen

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Jørstad - Elektro: Elektro-Installasjon - Ventilasjon: GK Norge - Heis: Kone - Peling: Seierstad Pelemaskiner - Grunn- og utomhusarbeider: Hulleberg & Bø - Taktekking: IcopalTak Øst - Branntetting og ståldører: Firesafe - Glassfasader: Profilteam - Blikkenslager: Berglund Stål og Blikk - Mur- og flisarbeider: Mjøsen Murmesterforretning - Maling og gulvbelegg: Morten Skancke - Himling/systemvegger: Moelven Nordia - Vinduer: NorDan - Persienner: SolCom - Lås og beslag: Lås & Sikring - Kantinekjøkken: Metos - Laminatdører: Nyhuset Bruk - Celledører: Rapp Pyrotec - Trapper, rekkverk: Norax - Kjøkken: Norema - Porter: Windsor - Blokkvegger: Trysil Treforedling

Harald Holtet i Backe Prosjekt AS mener Hamar Politihus er tjent med at det er et OPS-prosjektet.

Holtet er prosjektleder for Vangsveien Eiendom (delvis eid av Backe Prosjekt AS) som vant OPS-konkurransen om byggingen av det nye politihuset på Hamar. Holtet mener det bør være et voksende marked for OPS-prosjekter blant annet fordi det skaper større fokus på kvalitet og driftsvennlige løsninger.

– Vi tenker selvsagt kvalitet ved alle våre prosjekter, men jeg mener OPS-modellen skaper enda sterkere fokus på driftskostnader. Det resulterer i mer bevisste og langsiktige valg som både leietaker og eier av bygget nyter godt av, sier Holtet.

 Vangsveien Eiendom har valgt å selge bygget til Pareto Eiendomsinvest Nordic AS, men de vil allikevel ha ansvaret for driftingen av bygget de to første årene.

To arkitekter
Hamar Politihus er utført i en total-entreprise av Martin M. Bakken AS og arkitektene bak bygget er et arbeidsfellesskap bestående av LPO Arkitekter AS og Filter Arkitekter AS. Ola Aasness hos LPO Arkitekter sier til Byggeindustrien at det er en kompleks oppgave å tegne et politihus. Han begrunner det med alle funksjonene i huset og hvordan de skal fungere sammen.

– Dette er en stor kontorarbeidsplass kombinert med en operativ avdeling som må gli smertefritt. Å få til løsninger som fungerer for brukerne har hele tiden vært hovedmålet i prosjektet og det føler jeg vi har fått til mye takket være et veldig godt samarbeid med brukerne, sier Aasness.

Kompliserte grensesnitt
Harald Holtet trekker også frem kompleksiteten og mangfoldet av funksjoner i et politihus.

– Det skal både være et publikumsrettet bygg og et bygg med strenge krav til sikkerhet i forbindelse med blant annet arresten. Grensesnittene mellom de ulike funksjonene har til dels vært krevende å få til, sier Holtet.

 

Bestemt, men imøtekommende
Hvilke tanker ligger bak utformingen av bygget og valget av mørk tegl og glass i fasadene?

– Det har vært et mål for oss å få til et hus som reflekterer politiets rolle som bestemt, men imøtekommende. Tegl valgte vi fordi vi ønsket at bygget skulle harmonere med andre offentlige teglbygg i byen, blant annet rådhuset og tinghuset. De store glassfasadene åpner bygget og sørger for at det blir mye lys inn, svarer Ola Aasness. Han forteller videre at de har laget et utvendig atrium med ubehandlede vegger av senvokst gran levert av Gran Tre ANS. Atriet, som ligger over blant annet cellene, er også beplantet med sedum.

– Atriet fremstår som litt mykere og står dermed i kontrast til resten av bygget, sier Aasness.

Konstruktivt samarbeid
Lars Øxseth, prosjektleder for to-talentreprenør Martin M. Bakken beskriver prosjektet som spennende og utfordrende.

 – Det er sjeldent vi får sjansen til å bygge et politihus, så dette har vært artig å få være med på, sier Øxseth. Han roser dyktige underentreprenører og mener de har hatt et konstruktivt samarbeid mot både byggherre og bruker.

Utfordrende glattceller
Overraskende nok er det glattcellene i politihuset Lars Øxseth nevner når han skal trekke frem utfordringene i prosjektet. De små rommene inneholdende kun et toalett i det ene hjørnet er ifølge Øxseth langt mer kompliserte og tidkrevende å bygge enn de ser ut.

– Faren for selvskading gjør at det blir ekstreme krav til overflatebehandlingen. Cellene har betongvegger som er sparklet og malt med epoksy og alt skal være helt glatt, forteller Øxseth. Han legger til at toalett, ventilasjon, og overvåkning også skal inn i cellene.

 – Det har vist seg at dette med celler har vært utfordrende å få til ved noen andre politihus, derfor har Statsbygg hatt et stort fokus på å få til dette og jeg føler vi har lykkes bra, fortsetter Øxseth.

6500 kvadratmeter
Martin M. Bakken startet arbeidene med det 6500 kvadratmeter store Hamar Politihus i januar 2008 og avsluttet prosjektet i juli 2009. Totalentreprenøren, som selv har utført tømrer- og betongarbeidene i prosjektet, har hatt en kontrakt på ca 82 millioner kroner pluss mva.

Tekst og foto: Ådne Homleid