Halvorsen vil gjøre oljefondet til etisk forbilde

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil gjøre oljefondet til et lysende etisk forbilde i verden.

Halvorsen sier regjeringen har som mål å videreutvikle de etiske retningslinjene for petroleumsfondet. Hun tror at Norge kan inspirere andre store fond i verden dersom man klarer å forvalte fondspengene på en etisk god måte. Finansministeren vil ikke bare ha strengere krav til hvor fondet kan investeres. Hun vil også utøve Norges eiermakt ved å påvirke bedriftene som fondet er deleier i. Det kan sette en ny standard for andre fond, og bety mye for hvordan bedriftene oppfører seg. Men først trenger jeg å høste erfaringer. Norges Banks eierskapsutøvelse har bare pågått i ett år, sier Halvorsen til Vårt Land. Henrik Syse, som leder gruppen i Norges Bank som utøver petroleumsfondets eiermakt og påvirker selskapene, mener finansministeren bør være tålmodig. Jeg håper Halvorsen har respekt for at dette arbeidet tar tid, og ikke er noe som kan mases på. Har hun det, og det tror jeg hun har, vil vi kunne se mange spennende resultater fremover, sier han. Halvorsen vil se på hvordan Danmark bruker penger til å skape verdier i fattige land. Den statlige pensjonskassen i Danmark bestemte nylig å sette av en halv milliard kroner til investeringer i fattige land. Jeg tror det er bedre å sette av en del av fondet til u-landsinvesteringer, enn å kreve at hele fondet skal ha et u-landsperspektiv i tillegg til å forholde seg til etiske retningslinjer og krav til avkastning. Da tror jeg det blir vanskelig å oppfylle alle krav, sier Halvorsen.