Halvorsen vil beholde børs og privat eiendomsrett

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil verken avskaffe den private eiendomsretten eller fjerne Oslo Børs.

I debatten om neste års skatte- og avgiftssystem i Odelstinget tirsdag, ble hun konfrontert med uttalelser fra påtroppende nestleder i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken i VG om opphevelse av privat eiendomsrett og fjerning av Oslo Børs. Lysbakken fikk ingen støtte fra sin partileder. Det står verken i SVs program eller i Soria Moria-erklæringen at børsen skal fjernes og den private eiendomsretten avskaffes, beroliget Halvorsen i debatten om lovendringene som skal til for at neste års skattesystem kan tre i kraft. Opposisjonen forsøkte å trekke Lysbakkens uttalelser så langt som mulig. Høyres Jan Tore Sanner spurte om Halvorsen nå så på sin egen nestleder som en helt vanlig debattant, eller om han måtte tas mer på alvor. Han fikk ikke noe svar. Skjev fordeling Men alle må være klar over hvor skjev fordelingen av rikdommen her i landet egentlig er. Vi vil at de rikeste skal betale mer i skatt. Det er en villet og ønsket fordelingspolitikk fra regjeringens side, la finansministeren til. Regjeringspartienes hovedtaler, Reidar Sandal (Ap), viste til at folk som har spart store beløp ved å tilpasse seg et urettferdig skattesystem nå må betale skatt på linje med andre lønnsmottakere. De med store formuer må bidra mer til fellesskapet, sa han. Men også Sandal måtte innrømme at en liten gruppe med bare høy arbeidsinntekt vil få skattelettelser selv om de tjener millionbeløp. Repetisjon Behandlingen i Odelstinget ble en blek repetisjon av skattedebatten som har rast etter at den rødgrønne regjeringen la fram sitt forslag til endringer i neste års statsbudsjett. De tre tidligere regjeringspartiene gikk inn for skatteopplegget som Bondevik 2-regjeringen la fram. Fremskrittspartiet stemte for sine egne forslag. Det store stridsspørsmålet ble også denne gang spørsmålet om hvem som egentlig får skattelette. Opposisjonen gjentok at regjeringen sørger for at de rikeste får de største lettelsene, en påstand regjeringspartienes talere indignert avviste. Formuesskatten ble også et sentralt tema. Opposisjonen hevdet at økt formuesskatt rammet også vanlige skattytere, samtidig som det fører til at folk med store formuer flagger ut sine virksomheter i Norge. De med store formuer i aksjer vil betale mer skatt, men de færreste pensjonister vil få skatteskjerpelser, 19 prosent av pensjonistene vil få mer formuesskatt, sa finansminister Halvorsen.