Halvorsen: Må unngå overoppheting

Det er gode tider i norsk økonomi, nå gjelder det å unngå overoppheting, slo finansminister Kristin Halvorsen (SV) fast på Samfunnsøkonomenes valutaseminar onsdag. Men hun varsler ingen innstramminger i oljepengebruken i år.

Framover kan det imidlertid bli aktuelt å bruke mindre oljepenger enn det den såkalte handlingsregelen tilsier. Regelen, som Halvorsen lover regjeringen fortsatt skal bruke som en rettesnor i finanspolitikken, tilsier at det kan brukes en avkastning på rundt 4 prosent av oljefondet i statsbudsjettet. Men bruken må være fleksibel, understreket Halvorsen da hun talte til deltakerne på det årlige seminaret på Sanderstølen høyfjellshotell. Overoppheting Det ligger an til god vekst i norsk økonomi også i inneværende år. Et viktig hensyn framover blir dermed å unngå overoppheting av økonomien. Vi må ikke sette den gode utviklingen over styr gjennom en uvettig bruk av oljepenger, men heller satse på at en fornuftig finanspolitikk vil bidra til at de gode tidene kan vedvare, sa Halvorsen. Noen innstramming i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai blir det ikke. Ifølge dn.no sa Halvorsen at balansepunktet i 2007 er riktig. Om 2008 vil hun ikke si noe foreløpig. Svaret på hvordan budsjettet for 2008 vil se ut, får dere først til høsten. Frp Halvorsen sparket kraftig til Fremskrittspartiet i foredraget sitt. Hun fastslo at den største forkjemperen for å bruke mer oljepenger nå er Frp, men at det i realiteten er en gambling med folks privatøkonomi og arbeidsplasser. Hvem ville ikke ønsket å bruke 25 milliarder kroner ekstra hvis det ikke hadde noen kostnader? Vi er utålmodige etter å styrke fellesgodene ytterligere, og ville gjort det hvis vi mente det var forsvarlig, men: Vi vil ikke gamble med rente og kronekurs, og dermed folks privatøkonomi og arbeidsplasser, sa finansministeren. Hun mener Frps opplegg raskt vil føre til kraftige renteøkninger. Og ifølge Halvorsen er det aller mest alvorlige at Frp ikke har noen rettesnor for bruken av oljepenger framover, utover at partiet er imot handlingsregelen. Uten en slik rettesnor vil en kraftig økning i bruken av oljepenger nå skape stor usikkerhet om budsjettpolitikken i årene framover. Denne usikkerheten vil kunne føre til kraftige reaksjoner i rente- og valutamarkedet og hos andre beslutningstakere i økonomien, med betydelige virkninger for rente og kronekurs, sa Halvorsen.