Halve Norge vil ha sekstimersdag

Halvparten av de spurte i en ny meningsmåling som Sentio har gjort for Fagforbundet i Sør-Trøndelag, sier ja til å bytte dagens arbeidstid med sekstimersdag.

49,5 prosent av kvinnene og 45,4 prosent av mennene sier ja til å bytte dagens arbeidstid på 7,5 timer med en toskiftordning mellom klokken 6 og 18, viser meningsmålingen som er gjengitt i Klassekampen. Skiftordningen er skissert som et formiddagsskift fra klokken 6 til 12, og et ettermiddagsskift fra klokken 12 til 18, med veksling annenhver dag eller annenhver uke. Ole Roger Berg, medlem i utvalget for sekstimersdagen i Fagforbundet i Sør-Trøndelag, er positivt overrasket over resultatet av undersøkelsen. Dette er i overkant av det vi ventet oss, særlig positivt er det at kvinner i så stor grad sier ja til en slik ordning. Kvinnebevegelsen har tidligere vært skeptisk til å kombinere sekstimersdagen med mer skiftarbeid, sier Berg.