Hålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesenHålogalandsbrua. Foto: Statens vegvesen

Hålogalandsbrua reiser seg

Arbeidet med Hålogalandsbrua, som vil bli Norges nest lengste hengebru, er godt i gang, og står foran mange milepæler i 2015

– Til nå er det gjort mye arbeid på vei og tunneler som skal lede til brua, på begge sidene av fjorden. Støpingen av viaduktene på begge sider er godt i gang, og blir ferdig støpt i løpet av våren, sier kommunikasjonsrådgiver Tomas Rolland i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

– Trældaltunnelen, et rassikringsprosjekt som er en del av veiprosjektet Hålogalandsbrua, skal etter planen åpne for trafikk sommeren 2015, legger han til.

Det skal også skje mye annet på det store veiprosjektet i løpet av året:

* Viaduktene ut til tårnene, på begge sider av fjorden – ferdig støpt våren 2015

* Glidestøp på brutårn på Narvik-siden – oppstart mars 2015

* Glidestøp på brutårn på Øyjord-siden – oppstart juni 2015

* Tårnstøping på begge sider ferdig oktober 2015

* Stålarbeidene starter høsten 2015

* Starter montering av catwalk høsten 2015

I 2016 skal monteringen av kablene og montasjen av brudekket være ferdig. Det samme skal veien frem til den nye brua. Året etter skal det nye veinettet åpnes for trafikk.

Hålogalandsbrua vil bli Norges nest lengste med totallengde 1.553 meter og midtspenn på 1.145 meter. Når prosjektet står ferdig vil E6 bli 18 km kortere mellom Narvik og Bjerkvik.

NCC Construction bygger tårnene og de to viaduktene.