Haglet med energiforslag

Det haglet med forslag da byggenæringen kom med innspill til tre statsråder på hvordan man kan oppnå større energieffektivisering i bygg.

- Dette møte har jeg gledet meg til lenge, og jeg håper på konkrete ideer, forkynte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim overfor den stappfulle plenumssalen i regjeringsbygget før han tegnet det dystre bakteppet for møtet hvor klimaendringene ser ut til å utvikle seg mer dystert enn vi så langt har trodd.

Og innspill, forslag samt påvisning av noen barrierer i dagens virkelighet fikk både han og kollegene kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen fra forsamlingen som samlet representanter fra alle ledd i byggenæringen samt et knippe naturvernorganisasjoner.

Byggenæringen savnet klarere mål fra regjeringen om hvilke konkrete mål som skal oppnås. Mange påpekte behov for offentlig bidrag til opplæring av personellet som skal gjøre jobbene ute på byggene.

Det var ønske om fortsatt skjerping av krav til energibruk fra myndighetene i nye bygg, og det ble fra flere hold hevdet at det var nødvendig også å skjerpe krav til energibruken i eksisterende bygg. Samtidig ble myndighetene utfordret til å gå foran gjennom å innføre strenge krav til energibruken i egne bygg og i bygninger som reises av det offentlige. Alle gode parter må fortelle byggherrer av alle slag hva de skal kreve av sine nye bygg.

Bransjeinteresser slo også til lyd for at det er mye å hente når det gjelder å benytte moderne belysning samt at smarthus-løsninger er nødvendig for å få redusert energibruken.

Du kan lese mer om energimøtet i Byggeindustrien nr. 7 som kommer ut midt i mai.