Hagen: Lambda er parkert

De borgerlige partiene i Oslo er kommet til enighet om Oslo-budsjettet for 2013. Løsningen ble et forlik hvor de er enige om å være uenige om nytt Munch-museum og nytt hovedbibliotek.

Forliket ble presentert på en felles pressekonferanse i Munch-rommet i Oslo rådhus tirsdag formiddag.

Forhandlingene ble brutt for to uker siden fordi byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF ikke gikk med på Frps krav om å selge Lambda-tomta i Bjørvika og ikke bruke mer enn 2,7 milliarder kroner på nytt Munch-museum og nytt hovedbibliotek til sammen. Tirsdag ble det kalt inn til pressekonferanse med melding om at partiene likevel hadde funnet en løsning.

– Vi står fast på at det ikke er helt ansvarlig å bruke det vi mener vil bli 5,5 til 6 milliarder på to kulturbygg, sa gruppeleder Carl I. Hagen da han sammen med Høyres Eirik Lae Solberg, Toril Berge fra Venstre og Erik Lunde (KrF) presenterte budsjettforliket.

– Drept
Partene konstaterer dermed at de er enige om å være uenige. Byrådspartiene stemmer derfor for byrådets forslag til avsetninger til byggene, mens Frp stemmer for sitt forslag til kostnadsramme. De vil i stedet ha bibliotek i dagens Munch-museum på Tøyen og flytte Munch til Nasjonalgalleriet i sentrum.

– Inntil byrådet eventuelt får overtalt Arbeiderpartiet til å gjøre noe annet, så er Lambda parkert. Men vi har ikke funnet noen her i Arbeiderpartiets gruppe som kan tenke seg å støtte Lambda, så jeg mener det prosjektet er drept, sier Carl I. Hagen.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg framholdt at det var et ansvarlig budsjett, og uttrykte glede over at det likevel ble en enighet selv om Frp har beholdt retten til å stemme mot byrådet i spørsmålet om nye Deichmanske hovedbibliotek og å flytte Munch-museet til Lambda i Bjørvika.

Kronglete
– Det har vært en lengre og mer kronglete vei enn vi pleier å ha, men noen områder er vi enige om å være uenige om, sa Solberg og pekte på konflikten rundt de to kulturbyggene.

Han er enig i Carl I. Hagen som sier at temaet vil komplisere framtidige budsjettprosesser i årene framover.

Solberg er ikke enig i at fremtiden for et framtidig praktbygg i Bjørvika er helt umulig. Han trekker fram at alle andre partier i bystyret er innstilt på å bruke penger på nytt Munch-museum og nytt bibliotek.

– Da er det naturlig at vi setter oss ned og diskuterer hvor et nytt Munch-museum skal ligge. Jeg mener at Bjørvika og Lambda er en god løsning, men vi må diskutere ulike løsninger med et åpent sinn, sier Solberg til NTB.

OL-avstemning
Utover byrådspartienes opprinnelige budsjettforslag inneholder forliket en lang rekke punkter, blant annet settes det av 5 millioner kroner til å avholde en folkeavstemning om Oslo skal søke om OL i 2022.

Det settes videre av 70 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden 2013-16 til reduserte sykehjemspriser, som gjør det billigere for bydelene å kjøpe sykehjemsplasser. 25 millioner kroner skal hvert år settes av til å øke bemanningen på sykehjemmene, og hjemmetjenesten økes med 10 millioner årlig. Stovner sykehjem skal rehabiliteres for 140 millioner kroner.