Hagas OL-utspill et rent sololøp

Sp-leder og kommunalminister Åslaug Haga gikk et rent sololøp da hun tirsdag i beste sendetid gikk inn for Tromsø som norsk søkerby til vinter-OL 2018.

I et intervju med Dagsrevyen gikk Haga langt i å love de 15 milliardene et OL i Tromsø er anslått til å koste, og brukte både distriktspolitikk og nordområdesatsing som argument for sitt standpunkt. Men de positive reaksjonene uteble. Selv ikke i Tromsø ble utspillet møtt med spesiell varme. Inspirerende, men ikke overraskende, sa daglig leder i «Tromsø 2018», Erlend Rian til NTB. Men han var rask med å tilføye at det viktigste nå var å få ferdig en grundig søknad slik at Tromsø kan bli valgt på et saklig og objektivt grunnlag når idretts-Norge starter behandlingen av søkeralternativene. Ikke regjeringen Kulturminister Trond Giske overlot til sin statssekretær å kommentere utspillet fra regjeringskollegaen. Saken er overhodet ikke behandlet i regjeringen, sa statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap). Han tolket standpunktet som et Sp-standpunkt og varslet at det nok vil være mange tverrpolitiske holdninger i denne saken fordi standpunktene trolig forankres geografisk. Ingebrigtsen understreket at de to viktigste sider ved spørsmålet er holdningen i idretts-Norge og finansieringen. Påvirkes ikke Jeg har vanskelig for å se hensikten med kommunalministerens utspill om å velge Tromsø, sier presidenten i Norges Idrettsforbund, Karl-Arne Johannessen, til NTB. Vi har lagt opp til en ryddig og profesjonell prosess. Så langt har de tre søkerne klart dette på en utmerket måte, og vi i Norges Idrettsforbund akter å videreføre denne ryddigheten. Vi lar oss ikke påvirke av et noe uryddig utspill fra statsrådens side, sier Johannessen. Han mener det er viktig at de tre søkeralternativene føler seg trygge på at de får en sikker og lik behandling. Utrolig uheldig Åslaug Haga har med sitt OL-utspill skapt en uheldig situasjon for Idretts-Norge, mener Høyres kulturpolitiske talsmann, Olemic Thommessen. Thommessen sier han lyttet med sjokk og vantro til Hagas uttalelser i NRK der hun forsikrer at hun som kommunalminister vil støtte søknaden fra Tromsø. Haga bør vite at det sitter folk i Trondheim, Lillehammer og Oslo og jobber intenst med prosjekter de har tro på. De bruker mange penger og forsøker å utarbeide de objektivt beste søknadene som så skal behandles av flere instanser innenfor norsk idrett. Han mener det er utrolig uheldig med slike utspill fra en statsråd før Idretts-Norge i det hele tatt har behandlet spørsmålet.