Hæren vurderer kutt i Nord-Norge

Hæren vurderer å kutte antall militærleirer i Nord-Norge, og konsentrere virksomheten til færre steder.

Mens store militærleirer og garnisoner er lagt ned i Sør-Norge, har Forsvaret i Nord-Norge hittil vært spart for dramatiske kutt. I dag er det ti forskjellige avdelinger fordelt på fem steder i Nord-Norge. På lengre sikt må vi vurdere en konsentrasjon av vår virksomhet i Nord-Norge, sier generalmajor Robert Mood, generalinspektør i Hæren, til Aftenposten. Han presiserer at en slik konsentrasjon er en konsekvens av ubalanse mellom aktivitetsnivå og økonomi. Pengene som Stortinget bevilger, strekker ikke til for å tilfredsstille Stortingets krav. Av hensyn til våre ansatte og deres familier, kompetanse og operativitet må en konsentrasjon av aktiviteten vurderes, sier han. Mood understreker at det er uaktuelt å flytte virksomhet fra nord til sør. Rent fagmilitært er det riktig å ha et tyngdepunkt i Troms, mener han. Nå etterlyser Mood en studie der man konkret ser på konsekvensene av en endring i strukturen. I løpet av de to siste årene har Hæren lagt ned tre bataljoner i indre Troms. Målselv kommune er redusert med 700 innbyggere til cirka 6.600 på få år. Stortinget har på sin side vedtatt at to tredeler av Hæren skal være i indre Troms. Nå frykter ordførerne i de to berørte kommunene Bardu og Målselv at Forsvaret sniknedlegges. Vi opplever fortvilelse, frustrasjon og uvitenhet. Det er vanskelig å styre kommunen når man ikke kjenner Forsvarets planer, sier ordfører Oddvar Bjørnsen (Sp) i Bardu.