<p>Hæhre bygde Lunckefjell-anlegget sammen med Veidekke i perioden 2011-2014. Nå skal entreprenørselskapet rydde opp og tilbakeføre gruveområdet.</p>Den tre kilometer lang veien over Marthabreen skal nå rives.Den tre kilometer lang veien over Marthabreen skal nå rives.Lunckefjell-anlegget ble bygget i perioden 2011-2014.Lunckefjell-anlegget ble bygget i perioden 2011-2014.Lunckefjell-anlegget ble bygget i perioden 2011-2014.Lunckefjell-anlegget ble bygget i perioden 2011-2014.Lunckefjell-anlegget ble bygget i perioden 2011-2014.Lunckefjell-anlegget ble bygget i perioden 2011-2014.Lunckefjell-anlegget ble bygget i perioden 2011-2014.

Hæhre skal rydde opp i Lunckefjell-gruven

Hæhre Entreprenør kom best ut i konkurransen om oppryddingsoppdraget i Lunckefjell-gruven på Svalbard.

Hæhre Entreprenør skal dermed rydde opp og tilbakeføre anlegget som Veidekke og Hæhre bygde for Store Norske Spitsbergen Kullkompani i perioden 2011-2014.

Forhandlet med fire

Store Norske har gjennomført en totalentreprisekonkurranse der de prekvalifiserte sju entreprenører som kom med tilbud 30. november. De siste ukene har byggherren gått videre og forhandlet med fire av entreprenørene.

– Vi har forhandlet med Skanska, LNS, Gjermundshaug og Hæhre Entreprenør, opplyser prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske til Byggeindustrien.

Prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

Tverås Maskin & Transport, Contexo og AF Gruppen, som var de tre andre entreprenørene som leverte inn tilbud, ble med andre ord ikke med videre i sluttforhandlingene.

– Hæhre i særklasse

I konkurransen har pris telt 60 prosent, mens oppgaveforståelse og fremdrift, det vil si den tekniske gjennomføringen, ble vektet med 40 prosent.

– Hæhre hadde den laveste prisen og de var også i en klasse for seg på oppgaveforståelse. De kjenner naturlig nok godt til anlegget og hadde tydelig et fortrinn i denne konkurransen, opplyser Løvlie.

– Hæhre hadde et godt og gjennomarbeidet tilbud med en ganske detaljert beskrivelse av hvordan de ønsker å gjennomføre oppryddingsprosjektet, tilføyer administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

Administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

God konkurranse

Byggherren er meget godt fornøyd med konkurransen om oppdraget. Løvli tror det er mange entreprenører som ser på Svalbard-prosjekter som en spennende utfordring og en god erfaring.

– Det å jobbe på Svalbard krever veldig mye av entreprenør. Man blir god på både logistikk og det å jobbe under spesielle værforhold. Mange ønsket nok også å konkurrere om dette oppdraget fordi de vet Lunckefjell-anlegget er det første og bare en liten del av gruveoppryddingen Store Norske skal gjennomføre de kommende årene, fastslår Løvli.

– HMS og kvalitet

Store Norske trekker frem HMS og kvaliteten på arbeidet i forhold til myndighetene krav til tilbakeføring av naturen, som de to viktigste suksesskriteriene i prosjektet.

– Det er kvaliteten på arbeidet og hvordan vi forlater området som er viktig. Entreprenøren må både skjønne oppgaven, og de må planlegge godt for å levere kvalitet i første runde slik av vi unngår ekstraarbeider når Sysselmannen på Svalbard, på vegne av Staten, skal overta området og godkjenne oppryddingen, sier Jan Morten Ertsaas.

Reversering

Store Norske planlegger å signere endelig kontrakten med Hæhre Entreprenør i midten av januar, men selskapet vil umiddelbart gå i gang med planleggingen.

– Dette er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi skal tilbakeføre gruven på Svalbard slik det var før gruvedriften. Vi skal fjerne all infrastruktur og avfall, det vil blant annet si veier og bygninger, og masser skal deponeres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår upåvirket, sier Gudmund Løvli.

– Hæhre skal på mange måter reversere det arbeidet de gjorde sammen med Veidekke, og de får en ny runde med samme logistikkutfordringer som de hadde da de bygde Lunckefjell-anlegget, tilføyer han.

Gjenbruk

Arbeidet i Lunckefjell skal være ferdigstilt høsten 2020, men mye av arbeidet forventes utført i 2019, med første spadetak satt til mars.

– Avviklingen skal skje på en kostnadseffektiv måte, og i tråd med Svalbardmiljøloven. I den grad det er mulig vil vi søke å gjenbruke bygg og infrastruktur i Longyearbyen og ellers søke løsninger til nytte for lokalsamfunnet, sier Løvli.

Svea i 2020

Store Norske vil foreløpig ikke ut med hvor stor Hæhres Lunckefjell-kontrakt er, men Løvli opplyser at det er avsatt 700 millioner kroner i Statsbudsjettet til oppryddingen i Lunckefjell. I de 700 millionene inngår også kostnadene med å opprettholde Svea-samfunnet i 2019 og 2020 samt prosjektkostnader og planmidler for videre arbeid med Svea. Totalrammen for hele oppryddingen av Lunckefjell- og Svea-gruven er beregnet til 2,5 milliarder kroner. Store Norske forventer at oppryddingen i Svea-gruven vil starte først i 2020.

– Det er ikke satt av penger til opprydding i Svea i 2019, men vi forventer at vi får friske midler i Statsbudsjettet for 2020. Vi legger opp til en trinnvis opprydding med flere litt mindre kontrakter der vi treffer en større del av entreprenørmarkedet, sier Løvli.