Teknisk direktør Knut Harstad i Hæhre Entreprenør følger saken på vegne av entreprenørselskapet. Advokat Aron Solheim i bakgrunn.

Hæhre om 755-millioners krav: – Byggherre ønsket aldri å forhandle om sluttoppgjøret

Hæhre Entreprenør hevder de aldri fikk mulighet til å forhandle om sluttoppgjøret ved Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Entreprenørselskapet er også kritisk til at spesielt Statens vegvesen bevisst velger å benytte domstolene for å fastsette vederlag etter at kontraktene er avsluttet.

Det kom frem i tvistesaken mellom Hæhre Entreprenør og Samferdselsdepartementet/Statens vegvesen og Bane NOR, der Hæhre har et krav på 755 millioner kroner i forbindelse med sluttoppgjøret for strekningen FP3 Strandlykkja - Kleverud/Labbdalen ved Fellesprosjektet E6-Dobvrebanen.

Kritiske bemerkninger

Advokat Aron Solheim hos Glittertind, avsluttet dag fem av rettsaken i Hedmarken tingrett med å komme med kritiske bemerkninger rundt byggherrens manglende ønske om å forhandle om de betydelige tilleggskostnadene Hæhre mener de hadde i prosjektet. Han satte også et stort spørsmålstegn ved spesielt Statens vegvesens aktive bruk av domstolene for å avgjøre sluttoppgjørsaker.

– Statens vegvesen i særdeleshet er en storleverandør i norske domstoler. Vi mener det er uheldig at de har en praksis der de velger å benytte domstolene for å fastsette hvor mye de skal betale etter kontraktene. Vi vil understreke at Hæhre ved flere anledninger har forsøkt å komme inn i en konstruktiv dialog med byggherren, sa Solheim.

Ønsket ikke konfliktløsning

Advokaten pekte på at byggherren underveis i prosjektet ikke ønsket et konfliktløsningsråd og de avslo Hæhres forslag om å løfte problemstillingene ut av prosjektet. Da prosjektet var ferdig ønsket byggherren, ifølge Hæhre, heller ikke å forhandle om sakens betydelige krav.

– Da prosjektet hadde gått seg fast ba Hæhre om å prate med noen på høyere nivå, men det fikk man ikke anledning til. Etter prosjektet var ferdig har ikke byggherre ønsket å sette seg ned i ett eneste møte for å diskutere de overordnede kravene i prosjektet, sa Solheim.

– Ingen mulighet til å diskutere sluttoppgjøret

Byggherres ønske om å forhandle tok seg heller ikke opp i forkant av Hæhre Entreprenørs stevning. Advokat Solheim påpekte at byggherren ikke ønsket å forsøke forhandlinger før stevningen ble tatt ut, og de ønsket heller ikke en meklingsprosess i forkant av stevningen. Ifølge Hæhres advokat takket også byggherren nei til rettsmekling etter stevningen.

– Vi er i retten uten at partene har gitt hverandre muligheten til å diskutere sluttoppgjøret i sin helhet, konkluderte Solheim.

Overordnet bilde

Hæhres advokat har brukt de første dagene av rettsaken til å gi et overordnet bilde av hva som ligger bak gigantkravet. Han har pekt på flere faktorer som ifølge entreprenør åpenbart medførte store merkostnader i prosjektet. Solheim uttrykte derfor skuffelse over byggherren som aldri viste vilje til å forhandle.

– I denne typen krav er det alltid en diskusjon om hvor mye det skal kompenseres med. Da fortjener entreprenøren at byggherren setter seg ned ved forhandlingsbordet, sa Solheim.

Store konsekvenser

Advokaten trakk også frem konsekvensene av byggherrens manglende ønske om å forhandle om sluttoppgjøret.

– Dette har et samfunnsmessig perspektiv i form av betydelige ekstrakostnader for aktørene, stor likviditetsbelastning for entreprenør og en stor usikkerhet for entreprenørbransjen, understrekte Solheim.

Til slutt fremhevet han at Hæhre Entreprenør fortsatt er åpen for dialog om mulig forlik.

Ingen kommentar fra byggherren

Byggherrens advokat, Johan Fredrik Remmen fra Haavind, ønsket ikke å kommentere advokat Aron Solheims kritiske bemerkninger knyttet til byggherres manglende ønske om å forhandle om sluttoppgjøret for strekningen FP3 Strandlykkja - Kleverud/Labbdalen.

Stort prosjekt
Prosjektet hvor sluttoppgjøret nå skal avgjøres i retten, består av 9,6 kilometer firefelts E6, en veitunnel med to tunnelløp med en lengde på 650 meter og toplanskryss på henholdsvis Espa og Strandlykkja. I tillegg til 4,75 kilometer dobbeltsporet jernbane er det etablert 11,4 kilometer lokalvei. Det ble bygd hele 37 betongkonstruksjoner i prosjektet.

Hæhres FP3-kontrakt var på over 1,8 milliarder kroner og var, da den ble signert i mai 2012, den største enkeltkontrakten til Hæhre noen gang.

Parsellen var en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen hvor Statens vegvesen og Bane NOR (da Jernbaneverket) gikk sammen om å bygge ut vei og bane på en strekning på 21,5 kilometer til en totalkostnad på rundt 11,5 milliarder kroner.

Jobb for 3,1 milliarder

I utgangspunktet hadde Alpine Bau kontrakten på å bygge ut en av de tre parsellene ved Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, men de gikk som kjent konkurs midt i utbyggingsperioden, og Hæhre Entreprenør fikk kontrakten med å fullføre også denne delen av prosjektet (FP1 Langset - Brøhaug). Sluttoppgjøret ved denne parsellen inngår ikke i tvistesaken som nå pågår i Hedmarken tingrett på Hamar. Totalt hadde Hæhre Entreprenør jobber for 3,1 milliarder kroner ved Fellesprosjektet.

Den tredje parsellen ved Fellesprosjektet ble bygd ut av JV Veidekke/Hochtief (FP2 Brøhaug - Strandlykkja). Også ved denne parsellen var det som kjent stor uenighet om sluttoppgjøret. Veidekke/Hochtief hadde inne et gigantsøksmål på 850 millioner kroner, men partene kom frem til et forlik på 310 millioner kroner før saken havnet i retten.

14 uker i retten

Sluttoppgjørsaken mellom Hæhre Entreprenør og Samferdselsdepartementet/Statens vegvesen og Bane NOR er inne i sin andre uke. Hedmarken tingrett har satt av 14 uker til rettsaken som etter planen skal avsluttes 22. mars 2019.