Hæhre Entreprenør holder et høyt produksjonstempo ved E6 Helgeland Nord. Ifølge Statens vegvesen ligger det nå an til at flere av parsellene kan åpne mange måneder før tidsfristene som ligger i kontrakten. Foto: Hæhre Entreprenør

Hæhre og Vegvesenet fullroser ny kontraktsform

Etter drøyt ett års produksjon ved milliardprosjektet E6 Helgeland Nord, er Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør fulle av lovord om den nye veiutviklingskontrakten.

E6 Helgeland Nord

Helgeland nord er det første av i alt tre kontraktsområder for pakken E6 Helgeland.

Prosjektet strekker seg over en vegstrekning på 125 kilometer fra Korgen i Hemnes kommune til Bolna i Rana kommune.

Det skal bygges 62 kilometer vei, hvorav 47 kilometer er utbedrings-
tiltak for eksisterende vei. Utbyggingen er fordelt på ti parseller.

Prosjektet gjennomføres med den nye veiutviklingskontrakten, der entreprenøren får ansvar for både prosjektering og byggingen av veien, samt drift under hele kontraktsperioden.

Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden på fire år.

E6 Helgeland Nord er det første prosjektet hvor Statens vegvesen prøver ut den nye veiutviklings-
kontrakten hvor entreprenør har ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift i hele kontraktsperioden. Kontrakten har en varighet på 15 år inklusive byggeperioden på fire år.

– Kontraktsformen passer oss veldig godt fordi den gir oss muligheten til å påvirke løsninger og optimalisere produksjonen på en helt annen måte enn det vi er vant til, sier prosjektleder Arve Krogseth i Hæhre Entreprenør AS.

Prosjekterer mye underveis

Han føler de har lykkes med å finne gode og produksjonsvennlige løsninger i prosjektet og han mener de oppnår både bedre løsninger og mer effektiv produksjon ved å utføre mye av prosjekteringen underveis i prosjektet.

– Vi har en tett og god dialog med Statens vegvesen og sammen med de prosjekterende i Aas-Jakobsen og Vianova tar vi fortløpende beslutninger slik at produksjonen holdes oppe. Så langt har samspillet mellom prosjektering og produksjon fungert meget godt, sier Krogseth.

Han poengterer at de i prosjektet har tatt avgjørelser som hadde vært veldig vanskelig å gjøre i en tradisjonell hovedentreprise.

– Ett konkret eksempel er massebalansen. Ser vi at massebalansen innenfor en parsell ikke går opp, kan vi velge å skyte skjæringene litt breiere slik at vi får massene vi trenger og dermed slipper og kjøre lange strekninger med lastebil for å hente det som er i underskudd. Slike friheter kan man ikke ta seg i en tradisjonell hovedentreprise, understreker Krogseth.

Har omregulert veilinja

Han trekker også frem at de i prosjektet har fått omregulert og justert veilinjeplanene slik at store deler av E6 strekningen mellom Storforshei og Krokstranda vil få en fartsgrense på 90 km/t istedenfor 80 km/t, som opprinnelig var planlagt.

– Dette forteller hvilke muligheter vi har for å optimalisere prosjektet, men det sier også mye om det gode samarbeidet vi har med Statens vegvesen, grunneiere og Rana kommune, sier Krogseth.

Åpenhet, tillit, respekt og samarbeid

– Veiutviklingskontrakten har åpenhet, tillit, respekt og samarbeid som viktige stikkord. Så langt føler jeg aktørene i prosjektet har vært flinke til å ivareta alle disse, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Han mener byggherre og entreprenør har videreført en positiv og konstruktiv kommunikasjon fra dialogfasen og inn i produksjonsfasen.

– Vi har hatt lite diskusjoner på tillegg og endringer, men det har derimot vært mange faglige diskusjoner på optimalisering av løsninger, sier Nyland, som mener konkurranseformen gir en bedre balanse i prosjektet.

– I en annen kontraktsform sitter byggherre og jobber i kanskje tre-fem år og lager et konkurransegrunnlag som entreprenør får seks-sju uker på å prise. Det gir en ubalanse som slår negativt ut i en del tilfeller. I denne kontrakten sitter vi sammen i fire-fem måneder og diskuterer ulike løsningsalternativer. Entreprenøren er med på å ta beslutninger og får dermed et mye større eierskap til løsningene som blir valgt, poengterer Nyland.

Motiverende kontraktsform

Både byggherre og entreprenør beskriver veiutviklingskontrakten som motiverende.

– Vi sitter der tegningene lages og vi er med på å ta beslutninger. Det å kunne påvirke produksjonen og resultatet på denne måten er veldig motiverende for oss som entreprenør. Vi har med oss dyktige rådgivere i Aas-Jakobsen og ViaNova og jeg opplever at også de synes det er positivt å jobbe sammen slik vi gjør i dette prosjektet, sier Arve Krogseth.

– Når byggherre, prosjekterende, entreprenør og driftsentreprenør sitter sammen og diskuterer løsninger, får man et helhetsperspektiv i planleggingen som vi ikke har opplevd før. Jeg tror alle lærer mye av hverandre i dette prosjektet, sier Bård Nyland.

Stor fremdrift

E6 Helgeland Nord omfatter i alt ti parseller og Hæhre Entreprenør skal allerede være i gang med produksjon ved sju av parsellene. Ifølge byggherre ligger det nå an til at de kan åpne flere av parsellene mange måneder før tidsfristene som er satt i kontrakten.

– Hæhre har prioritert stor fremdrift og brukt den kapasiteten de har. At de nå ligger så godt an som de gjør er en vinn-vinn situasjon for både entreprenør, oss og omgivelsene, sier Nyland, som også roser Hæhre for måten de håndterer trafikkavviklingen.

Arve Krogseth bekrefter at entreprenørselskapet ligger godt foran opprinnelig planer ved flere av parsellene. I løpet av det første året med produksjon har Hæhre blant annet sprengt ut over en million kubikk fjell og håndtert flere hundre tusen kubikk løsmasser.

– Vi har kjørt på med litt ekstra ressurser enn det vi hadde tenkt, men hovedårsaken til den gode fremdriften ligger i at vi har mulighet til å ta beslutninger som vi ser vil gi en mer effektiv produksjon, fastslår Hæhres prosjektleder.

Små endringer ved E6 Helgeland sør

Gode erfaringer fra E6 Helgeland Nord, gjør at Statens vegvesen kun har gjort små endringer i veiutviklingskontrakten ved E6 Helgeland sør.

– Vi har gjort noen endringer på tildelingskriteriene fordi dette prosjektet skal gjennom åtte sensitive områder. Vi vil også ha større fokus på at flere fra byggherre og entreprenør er med i dialogfasen før bygging, og vi vil i enda større grad vektlegge viktigheten av at de som skal lede utbyggingen også er med i dialogfasen, sier Bård Nyland.

E6 Helgeland Sør prosjektet står som kjent på vent på grunn av den pågående «konvoluttsaken» mellom Hæhre Entreprenør og Statens vegvesen.