Illustrasjonsfoto

Hæhre lavest på E18-prosjekt

Onsdag ble det avholdt tilbudsåpning for E18 Riksgrensen-Ørje. Seks entreprenører leverte tilbud.

– Det er alltid spennende å se hvor mange tilbud som kommer inn, og hvilke summer entreprenørene legger seg på. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen.

Ti representanter fra entreprenørene var til stede for å overvære den spennende åpningen.

– Nå skal vi bruke den neste måneden på å gå gjennom tilbudene, så tar vi sikte på å inngå kontrakt før sommeren, sier Amundsen.

Innkomne tilbud:

- Leif Grimsrud og Askim Entreprenør : 491 783 591 kroner

- NCC Construction AS: 542 783 958 kroner

- Park og Anlegg A: 476 525 472 kroner

- AF Gruppen Norge AS: 460 562 195 kroner

- Hæhre Entreprenør AS: 450 521 143 kroner

- Skanska: 514 648 586 kroner

6,4 km motorveg

Statens vegvesen skal bygge tofelts motortrafikkveg med midtdeler fra riksgrensen til Ørje. Strekningen er cirka 6,4 kilometer lang, med en bredde på 12,5 meter og med en fartsgrense på 90 km/t. Det blir ett forbikjøringsfelt i hver retning, på rundt én kilometer hver. Ved grenseovergangen bygges det etter stedstilpasset utforming og standard.